MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Warsztaty strategiczne to często stosowane podejście – niemniej jednak w wielu przypadkach nie osiągają założonego celu.

Z pewnością wielu z Państwa uczestniczyło w takich warsztatach. Kierownictwo firmy spotyka się poza siedzibą firmy, aby w oderwaniu od codziennych obowiązków wypracować strategię. Zamysł wydaje się świetny, jednak często przebieg samych warsztatów i osiągnięte rezultaty nie są zadowalające:

 • Spotkanie ma dość luźny charakter, każdy mówi to co mu się wydaje że jest ważne, brak jest lidera który potrafi umiejętnie moderować dyskusję i wie do jakiego celu dąży
 • Wypowiedzi mają dość „polityczny/dyplomatyczny” charakter – ludzie chcą być względem siebie mili, zatem naprawdę trudnych tematów często nie poruszają
 • Warsztaty nie zostały dobrze przygotowane od strony analitycznej – wiele zagadnień omawianych jest trochę na wyczucie. To eksperckie wyczucie jest w zasadzie dobre i potrzebne, ale o ile lepszy byłby rezultat gdyby kierownictwo firmy mogło dyskutować i formułować hipotezy na bazie dobrze przygotowanych danych analitycznych
 • Nie do końca wiadomo, czego po takich warsztatach oczekiwać – w rezultacie na koniec otrzymujemy trochę luźnych sformułowań, może kilka bardziej konkretnych celów ale z pewnością mało kto jest przekonany, że jest to naprawdę coś co zmieni obraz firmy przez najbliższe lata
 • Po powrocie do biura asystentka rozsyła wszystkim podsumowanie warsztatów w formie notatki – i co najciekawsze, życie w firmie toczy się dalej tak, jakby w zasadzie tych warsztatów nie było

Jako MDDP BC jesteśmy inni. Stosujemy sprawdzoną metodologię, ale potrafimy powiedzieć jasnym, biznesowym językiem, które założenia Klienta są według nas prawidłowe i które pomysły mają racjonalne uzasadnienie w oparciu o obiektywne dane. Nie uciekamy od rekomendacji i nie zarzucamy Klienta ogólnym, konsultingowym przekazem.

 

Jak działamy?

MDDP BC zrealizowało dotychczas szereg warsztatów strategicznych zarówno dla dużych podmiotów zagranicznych, jak również dla różnej wielkości firm polskich. Tak bogate doświadczenie pozwoliło nam wypracować bardzo skuteczną formułę tworzenia strategii w oparciu o warsztaty strategiczne.

Ramowy przebieg naszej metodologii:

metodologia warsztatow

Strategię wypracowujemy zawsze w trakcie kilku (nie mniej niż dwóch – w praktyce jest to około 5) jedno bądź dwudniowych warsztatów. Nie da się naszym zdaniem wypracować dobrej strategii firmy w czasie jednego dnia – niezbędne jest przemyślenie i wewnętrzne skonfrontowanie ustaleń czy potwierdzenie założeń z innych źródeł.

Warsztat I jest zawsze poświęcony dobremu i wspólnemu zrozumieniu obecnej sytuacji firmy (zarówno jej wewnętrznej efektywności, jak i oferty handlowej oraz pozycji konkurencyjnej)

Warsztat II jest poświęcony sformułowaniu wyzwań strategicznych firmy, przełożeniu tych wyzwań na konkretne cele i inicjatywy strategiczne

W wielu przypadkach po drugim warsztacie konieczne jest doszczegółowienie strategii polegające na sporządzeniu określonych prognoz finansowych oraz liczbowe sparametryzowanie celów strategicznych

 

Zasady przeprowadzenia warsztatów:

 • Każdy warsztat posiada precyzyjną agendę oraz dobrze zdefiniowane cele do osiągnięcia
 • Pomiędzy warsztatami proponujemy jeden do dwóch tygodni przerwy, tak aby uczestnicy warsztatów mogli ponownie skupić się nad wnioskami i ewentualnie je skorygować, a my możemy opracować kolejne dane analityczne. To także czas dla nas na kontakt ze Spółką, uzyskanie nowych informacji i danych.
 • Przed Warsztatem I przeprowadzamy indywidulane wywiady z zarządem i kierownictwem firmy oraz wykonujemy szereg analiz po to, aby w trakcie warsztatu dyskusja menedżerów była oparta o konkretne fakty i informacje. Menedżerowie otrzymują też od nas sprofilowaną ankietę do wypełnienia, której wyniki prezentujemy w trakcie warsztatu.
 • Po Warsztacie I przygotowujemy dokument „Wewnętrzna efektywność firmy i jej pozycja konkurencyjna – główne wyzwania”. Taki dokument otrzymują wszyscy uczestnicy warsztatów. Bardzo ważne jest dla nas, aby każdy uczestnik warsztatów dobrze i w taki sam sposób rozumiał bieżącą sytuację firmy – ktoś kiedyś powiedział, że „dobrze zdefiniowany problem to problem w istotnej części już rozwiązany”.
 • Po drugim warsztacie przygotowujemy dokument „Cele strategiczne firmy oraz inicjatywy prowadzące ich osiągniecia” – jest to konkretna strategia firmy.
 • W wielu przypadkach pomiędzy lub po warsztatach potrzebny jest jeszcze etap przygotowania określonych analiz finansowych pozwalających zwymiarować strategię finansowo.

 

Dlaczego nasze warsztaty są efektywne?

 • Rozumiemy, co chcemy osiągnąć i dobrze moderujemy dyskusję
 • Wykorzystujemy skuteczne narzędzia i metodologię, które lepiej pozwalają menedżerom rozumieć sytuację i w dobry sposób ukierunkowują myślenie
 • Wspieramy pracowników, a nie narzucamy określonego modelu myślenia
 •  

Wykorzystywane narzędzia - przykłady:

W trakcie warsztatów korzystamy z szeregu sprawdzonych narzędzi, które pomagają menedżerom koncentrować dyskusję na precyzyjnie zdefiniowanych zagadnieniach. Przykłady takich narzędzi przedstawiamy poniżej.

Ankieta przygotowująca do warsztatów

Przed przystąpieniem do warsztatów przeprowadzamy wywiady z Zarządem i kierownictwem firmy, wykonujemy szereg analiz oraz prosimy firmę o wypełnienie wcześniej przygotowanej dedykowanej ankiety. Tak przygotowani rozpoczynamy pierwszy warsztat.


ankieta przygotowująca do warsztatów

 

Segmenty strategiczne firmy

Przygotowujemy segmentację rynku. Poniżej, w czarnej ramce znajdują się segmenty, w których firma obecnie działa a poza nią potencjalne, dotychczas nie analizowane obszary


segmenty strategiczne firmy

 

Klienci firmy

Analizujemy klientów. Czy klient, który obecnie generuje duże przychody i zyski to klient z największym potencjałem? Każda firma sprzedaje swoje produkty klientom – ich dogłębna analiza jest kluczowa z punktu widzenia dalszego rozwoju firmy

analizujemy potencjal klientów firmy

 

Rozwój firmy

Skupiamy się na zidentyfikowaniu ścieżek wzrostu dla firmy. Analizujemy dwa fundamentalne zagadnienia determinujące rozwój każdej firmy – produkty i klientów.

produkty i klienci firmy

 

Strategiczne kierunki rozwoju firmy

Poprzez szereg prac analitycznych oraz zrozumienie wyzwań strategicznych identyfikujemy i wizualizujemy strategiczne kierunki rozwoju.

strategiczne kierunki rozwoju firmy

 

Dalsze prace nad strategią – priorytetyzacja i wycena wypracowanych inicjatyw

Opracowana w trakcie warsztatów strategia zawiera w sobie konkretne inicjatywy obrazujące w jaki sposób będzie ona realizowana:

priorytetyzacja wypracowanych inicjatyw

wycena inicjatyw strategicznych