MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Prowadzenie firmy w sposób wyłącznie intuicyjny i bez przemyślanej, dobrze opracowanej strategii, może być zbyt skomplikowane i nieefektywne.

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek żyjemy w świecie nowych możliwości, dzięki którym każda firma - niezależnie od osiąganych wyników - ma potencjał zwiększenia efektywności i osiągnięcia poziomu istotnie wyższego niż obecny.

Nie każdy potencjał jest jednak wykorzystywany. W każdej chwili w organizacji wykonujemy działania w sposób, który nie jest optymalny dla osiągnięcia najlepszych możliwych wyników. Ścieżki wzrostu nie zawsze są oczywiste i szybko widziane „gołym okiem” – konieczna jest analiza, zrozumienie i wykorzystanie danych do opracowania zwycięskiej strategii.

Kluczowe jest posiadanie umiejętności zrozumienia organizacji oraz jej otoczenia konkurencyjnego i docelowo opracowania strategii.  Niezbędne są do tego sprawdzona metodologia, zaangażowanie, doświadczenie, analityczna umiejętność pracy z liczbami, wnikliwość i intuicja oraz znajomość różnych modeli biznesowych.

IBM jest obecnie potężną technologiczną firmą. W 1981 roku firma była jednak na skraju bankructwa. USA traktowały jednak IBM jako symbol swojego sukcesu i Bill Clinton poprosił Luisa Gerstnera aby ten poprowadził IBM w przyszłość. Luis Gerstner miał reputację świetnego menedżera i zanim podjął decyzję długo zastanawiał się, czy dla IBMa istnieje nadal szansa.  Po rozpoczęciu pracy LG przez pół roku poświęcał rodzinie tylko pół niedzieli w tygodniu, intensywnie pracował w biurze, przynosił do domu dziesiątki analiz po to aby z nich odczytać rzeczywistą sytuację IBMa, trendy rynkowe i z tego wszystkiego wyłowić rzeczywiste wyzwania strategiczne stojące przed IBMem. Tak powstała jedna z najlepszych strategii w dziejach i jedna z najlepszych firm w historii. Przykład ten pokazuje że praca nad strategią to nie jest poszukiwanie „Świętego Grala” – dane są często w zasięgu ręki, a wyzwaniem jest je umiejętnie zinterpretować i zaimplementować.

 

Co charakteryzuje „dobrą strategię”? Jest ona:

  • WIARYGODNA - oparta na rzetelnych, dogłębnych i weryfikowalnych analizach bieżącej sytuacji firmy i jej otoczenia konkurencyjnego
  • WIZJONERSKA - jednoznacznie wskazuje zmiany, które należy wprowadzić w celu budowy (utrzymania, powiększania) przewagi konkurencyjnej oraz identyfikuje kluczowe inicjatywy strategiczne
  • WDRAŻALNA - możliwa do przełożenia na konkretne cele, działania i mierniki osiągnięć na poziomie menadżerów operacyjnych
     

Podstawą dobrej strategii jest wiedza na temat silnych i słabych stron organizacji oraz dogłębne zrozumienie otoczenia konkurencyjnego.

Ta wiedza w istotnej części znajduje się w organizacji – w zdecydowanej większości przypadków Zarząd i kluczowi menadżerowie rozumieją problemy i wyzwania firmy i wsparci odpowiednią wiedzą analityczną są w stanie postawić relatywnie trafne diagnozy.

Wartość dodana z zaangażowania doradcy

Czy zatem warto skorzystać z pomocy konsultantów w procesie pracy nad strategią? Naszym zdaniem tak, gdyż wypracowanie dobrej strategii wymaga zastosowania właściwiej i sprawdzonej metodologii, gwarantującej iż tworzona strategia będzie wiarygodna, wizjonerska i wdrażalna.

W MDDP Business Consulting od wielu lat zajmujemy się projektowaniem strategii dla firm. Wypracowaliśmy skuteczną metodologię, którą z powodzeniem od lat stosujemy. Dotychczas w zakresie budowania strategii zaufały nam zarówno międzynarodowe koncerny, duże giełdowe spółki oraz prywatni przedsiębiorcy.

Przeprowadzone projekty uświadomiły nam, że firmom potrzebny jest zaufany partner, który w skuteczny sposób wesprze je niełatwym procesie – zapewni niezależne, obiektywne spojrzenie oraz zaawansowane podejście analityczne.

 

W projektach definiowania i budowy strategii proponujemy dwie formuły współpracy:

Warsztaty strategiczne – przygotowujemy, koordynujemy i moderujemy cykl dobrze zaplanowanych warsztatów z udziałem Zarządu i kluczowych menedżerów, pełniąc rolę doradcy wspierającego zespół firmy na etapie przygotowań do warsztatów, jak i dyskusji i formułowaniu wniosków w trakcie trwania warsztatów.

Projekt tworzenia strategii – zapewniamy kompleksowe wsparcie merytoryczne i metodologiczne w procesie projektowania strategii:

  • wspieramy firmę w przygotowaniu danych i analiz niezbędnych na wszystkich etapach projektu,
  • identyfikujemy główne wyzwania
  • prowadzimy spotkania
  • przygotowujemy i przedstawiamy rekomendacje sugerowanych inicjatyw strategicznych,
  • tworzymy dokumenty i prezentacje przedstawiające wypracowaną strategię firmy.