MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Metodyka, która jest przez nas wykorzystywana do skutecznego i efektywnego zarządzania projektami znalazła zastosowanie w opracowanym przez nas narzędziu informatycznym FlexiProject. Wspiera ona menedżerów projektów w zarządzaniu zarówno pojedynczymi projektami, jak i całym portfelem projektów.
 

FlexiProject umożliwia:

  • zarządzanie dokumentacją wszystkich prowadzonych projektów i inicjatyw strategicznych w jednym miejscu,
  • przygotowanie planu i listy zadań na poziomie całego projektu, poszczególnych zespołów i członków zespołu,
  • śledzenie statusu prac zespołów projektowych oraz ich powiązań ze ścieżką krytyczną projektu,
  • rejestrowanie ryzyk na projekcie w powiązaniu z „kamieniami milowymi” oraz zadaniami do wykonania, jak również sposobu i czasu ich zaadresowania,
  • ujednolicenie analizy i raportowania rentowności wszystkich projektów oraz odchyleń od zakładanego budżetu zarówno w zakresie poniesionych kosztów, jak i czasu poświeconego na realizację prac, rozwiązanie praktycznie eliminuje manualną pracę związaną z przygotowaniem raportów menadżerskich, dzięki czemu w niezwykle krótkim czasie możliwe jest uzyskanie podsumowania prezentującego bieżący stopień realizacji projektów strategicznych,
  • zindywidualizowane podejście do programów redukcji kosztów - FlexiProject pozwala nie tylko na zdefiniowanie programu działań restrukturyzacyjnych, których celem jest redukcja kosztów, lecz także na zebranie i analizę szczegółowych informacji na temat oczekiwanych i osiągniętych oszczędności. Efekty realizacji projektu są zbierane i poddawane ocenie na etapie planowania programu w trakcie jego realizacji oraz przez określony czas po jego zakończeniu,
  • dedykowane rozwiązania dla projektów badawczych i rozwojowych.

 

Program do zarządzania projektami FlexiProject został zaprojektowany przez praktyków zarządzania projektami, którzy dostrzegając wady i braki istniejących rozwiązań IT zdecydowali o stworzeniu własnego narzędzia. Jest ono proste i intuicyjne w obsłudze zapewniając jednocześnie dostęp do wszystkich funkcji niezbędnych w codziennej pracy menedżera projektów.

 

Dowiedz się więcej na temat tego jak zarządzanie portfelem projektów z FlexiProject usprawnia pracę project managerów: