MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Kompleksowe zarządzanie projektami w Twojej firmie

PMO jest jednostką organizacyjną lub strukturą, do której przypisane są zadania związane ze scentralizowanym i skoor dynowanym zarządzaniem projektami. Obowiązki PMO mogą obejmować zadania od zapewnienia wsparcia dla projektów po faktyczną odpowiedzialność za zarządzanie projektem.
Wdrożenie PMO zapewnia firmie lepszą, szybszą i efektywniejszą realizację projektów z jednoczesnym zachowaniem wymaganej jakości, a co za tym idzie uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. 
 

Podstawowe fukncje zapewnianie przez PMO

Podstawowe funkcje zapewniane przez PMO
 

Od czego zacząć tworzenie PMO?

Każda organizacja chcąca wdrożyć Biuro Zarządzania Projektami (PMO) musi jasno zdefiniować cele stawiane nowej strukturze. Tylko takie podejście umożliwi późniejszą kontrolę funkcjonowania PMO oraz ocenę, czy dostarczane korzyści biznesowe są zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Potrzeba wdrożenia PMO może być różna w zależności od tego, w której branży działa firma, jaka jest jej wielkość i kto zgłasza taką potrzebę. Na samym początku każdy powinien określić cel utworzenia PMO odpowiadając na pytania  „gdzie jesteśmy?”, „dokąd zmierzamy?” i „jak chcemy tam dotrzeć?”. Odpowiedź na powyższe pytania możemy uzyskać przeprowadzając wewnętrzną analizę środowiska projektowego. Rezultatem prac będzie zidentyfikowana luka miedzy zastanym modelem zarządzania projektami a wizją i oczekiwaniami jakie mamy wobec realizacji projektów. Na bazie tego powstanie kompletny plan strategiczny zawierający opis docelowego modelu (m. in. procesy, standardy, role i odpowiedzialności oraz narzędzia), plan wdrożenia, cele oraz mierniki realizacji. Dodatkową pomocą w zdefiniowaniu oczekiwań co do docelowego kształtu zarządzania projektami w firmie jest model dojrzałości zarządzania projektami, z powodzeniem stosowany przez MDDP BC:

Od czego zacząć tworzenie PMO

 

Dowiedz się więcej o zaawansowanym programie do zarządzania projektami.

Oferta MDDP BC w zakresie zarządzania projektami

W oparciu o dojrzałość organizacji w zakresie zarządzania projektami jesteśmy w stanie zaproponować elastyczne podejście do wdrożenia PMO. Odpowiednia diagnoza na początku procesu umożliwi dobór optymalnego modelu do zastanej sytuacji. Dzięki temu będziemy mogli zaproponować najlepsze, dopasowane do potrzeb organizacji rozwiązanie.

1. Wsparcie doraźnie i doradztwo

Nie wszystkie firmy od razu potrzebują angażować swoje wewnętrzne zasoby w tworzenie PMO. Na tym poziomie oferujemy wsparcie dla Klientów, którzy jeszcze nie posiadają kompetencji do zarządzania projektami lub mają niewystarczające zasoby do realizacji kolejnych projektów. Oferujemy usługi doświadczonych Kierowników Projektów, którzy mogą zarządzać projektem w imieniu Klienta lub analityków biznesowych, którzy wesprą zespól projektowy.

2. Zdefiniowanie standardów i procesów

Firmy realizujące projekty często nie korzystają ze zdefiniowanych standardów zarządzania projektami Realizację projektów zlecają swoim pracownikom i polegają na ich doświadczeniu. Jako doradca możemy pomóc w zdefiniowaniu jednolitych standardów i procesów  dostosowanych do specyfiki działalności firmy. Dzięki temu projekty będą realizowane w jednakowy sposób, co umożliwi ich kontrolę oraz późniejszą ocenę.  Cały proces zakończony zostanie gruntownymi szkoleniami dla osób zarządzających projektami.

3. Przygotowanie modelu i planu wdrożenia PMO

Zarządzając dużym portfelem projektowym zarząd firmy może dojść do wniosku, że potrzebuje mocnego wsparcia w celu zwiększenia efektywności i kontroli realizowanych projektów poprzez wdrożenie PMO.  MDDP BC wraz z Klientem przygotuje ocenę aktualnego środowiska projektowego i w oparciu o uzyskane informacje dostarczy koncepcję rozwiązania. Klient otrzyma gotowy model PMO oraz kompletny plan przygotowujący organizację do wdrożenia.

4. Wdrożenie PMO w organizacji

Wdrożenie PMO jest najbardziej kompleksową usługą świadczoną przez MDDP BC. W ramach przeprowadzonych prac analitycznych zdefiniowany zostanie model działania PMO oraz plan wdrożenia. Następnie wspólnie z Klientem przeprowadzimy wdrożenie PMO w organizacji. Wdrożone zostaną procesy, standardy, narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania PMO (np. nasze autorskie narzędzie do zarządzania projektami FlexiProject) oraz ustanowione mierniki skorelowane ze zdefiniowanymi celami.

5. Zarządzanie PMO, rozwój, optymalizacja

Kiedy PMO nie realizuje celów, a spodziewane korzyści  są dalekie od oczekiwanych, powodem takiego stanu może być brak kompetencji w prowadzeniu PMO lub źle zdefiniowany model działania. MDDP BC może przeprowadzić audyt, który wskaże obszary wymagające optymalizacji oraz przedstawi rekomendacje i inicjatywy usprawniające. Może też wziąć odpowiedzialność za zarządzanie PMO dedykując tam swoich najlepszych Kierowników Projektów. 

 

Nasi konsultanci

Zatrudniamy doświadczonych Kierowników Projektów z wieloletnią praktyką zarządzania projektami oraz odpowiednimi kompetencjami.

Zespół MDDP Business Consulting posiada wieloletnie doświadczenie z zarządzania projektami, poparte uczestnictwem w licznych projektach obejmujących szeroki zakres zagadnień, dotyczących restrukturyzacji, optymalizacji procesów, budowy i wdrażania strategii, optymalizacji kosztów, wdrożeń IT itp.

Co oferujemy naszym klientom:

Kompetencje

  • osoby dedykowane do realizacji projektów są od lat na co dzień związane z zarządzaniem projektami;

Wiarygodność

  • potwierdza ją wieloletnia współpraca z naszymi klientami, którzy przekazują nam do realizacji funkcje krytyczne dla ich biznesu;

Odpowiedzialność

  • każdy projekt traktujemy indywidualnie i czujemy się współodpowiedzialni za jego efekt;

Pragmatyzm

  • zamiast atrakcyjnie przedstawionych koncepcji teoretycznych, oferujemy realne rozwiązania, sprawdzone u naszych Klientów.