MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

W czasie spowolnienia wzrostu gospodarczego wiele przedsiębiorstw staje przed wyzwaniem skutecznego i szybkiego wdrożenia złożonych inicjatyw restrukturyzacyjnych.

Wprowadzanie takich zmian w organizacji wymaga wiedzy z zakresu project management, która pozwoli na sprawną koordynację prowadzonych działań. Modyfikacja w obrębie struktur przedsiębiorstwa jest niejednokrotnie procesem trudnym, przede wszystkim ze względu na:

  • złożoność i szeroki zasięg zadań obejmujących wiele jednostek organizacyjnych,
  • naturalny opór dla zmian ze strony pracowników, występowanie grup interesu o sprzecznych celach,
  • brak dostępnych zasobów ludzkich, które mogłyby być przeznaczone do koordynacji wdrożenia, wynikający z dużego obciążenia pracowników codziennymi obowiązkami.

Odpowiedzią na te problemy może być zastosowanie sprawdzonej metodologii zarządzania projektami.

MDDP Business Consulting oferuje następujące usługi w tym zakresie:

| Stworzenie metodyki zarządzania projektami w firmie,

| Wsparcie w zarządzaniu projektami

| Wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie projektami - FlexiProject

| Utworzenie i zarządzanie biurem projektów (PMO)

| Outsourcing menedżerów projektów

Profesjonalne wsparcie specjalistów MDDP Business Consulting z zakresu project management obejmuje szereg działań ukierunkowanych na osiągnięcie zakładanych celów. Kierownik projektu udzieli pomocy w opracowywaniu planu i harmonogramu prac, a także w realizacji poszczególnych etapów. Zgodnie z metodologią project management prace wdrożeniowe objęte będą bieżącym monitoringiem, by zapewnić skuteczność zmian restrukturyzacyjnych.