MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

FlexiControl to narzędzie informatyczne pozwalające zarządzać zdefiniowanymi ryzykami i wspierające procesy kontroli wewnętrznej w firmie.

System poprawia dostępność, czytelność i jakość informacji opisujących procesy kontrolne wewnątrz przedsiębiorstwa. Pozwala również na:

 • usystematyzowanie informacji na temat ryzyk,
 • przygotowanie nowych kontroli,
 • aktualizację bieżących procedur kontrolnych,

Dodatkowo FlexiControl daje możliwość monitorowania postępu prac związanego z wdrożeniem kontroli i planów naprawczych. Dzięki temu zapewnia aktualny obraz środowiska kontroli firmy i wskazuje obszary wymagające uwagi.Najważniejsze cechy programu FlexiControl

Dokumentowanie  

Wdrożenie
i realizacja

 

Monitorowanie
i raportowanie

 • Zastępuje rozproszoną informację o ryzykach i kontrolach przez udokumentowanie ich w jednym narzędziu z dostępem online.
 • Jest repozytorium wiedzy o ryzykach i kontrolach jakie przypisane są do procesów i podprocesów, wraz z ich zależnościami.
 • Narzucając jeden wspólny katalog procesów, podprocesów i ryzyk ułatwia nadzór nad kontrolami, zapewniając spójność i poprawność informacji w jednej spółce lub grupach spółek w ramach jednej organizacji.
 • Ułatwia monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej poprzez przejrzystą informację o liczbie i jakości kontroli adresujących ryzyka w procesach.
 • Przechowuje i raportuje wyniki oceny procedur kontrolnych w procesach oraz proponowane działania naprawcze.
 • Umożliwia stworzenie niezależnego katalogu planów naprawczych wraz z datami ich wdrożenia i osobami za nie odpowiedzialnymi.
 • Zbiór predefiniowanych raportów umożliwia użytkownikom łatwe uzyskanie informacji dotyczącej statusu kontroli i przebiegu audytu kontroli.
 • Funkcja raportowania pozwala zarządzać zidentyfikowanymi ryzykami, kontrolami i audytem tych kontroli.Raportowanie FlexiControl

Integralną funkcjonalnością systemu jest możliwość generowania raportów pokontrolnych. Dzięki wdrożeniu systemu Spółka na bieżąco uzyskuje wgląd do podsumowania wszystkich kontroli w procesach wymaganych usprawnień oraz czy plany naprawcze są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Raporty są generowane automatycznie na podstawie danych z Matrycy Kontroli i podsumowują wszystkie informacje na temat:
 

 • liczby kontroli efektywnych, nieefektywnych i do wdrożenia
 • szczegóły kontroli do wdrożenia oraz przypisanych do nich planów naprawczych,
 • podsumowanie wykonania planu audytu.

Przykładowy raport poniżej pokazuje liczbę kontroli w procesie naliczenia i wypłaty wynagrodzeń:

Liczba kontroli w procesie naliczania wypłat i wynagrodzeń | FlexiControl