MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Identyfikacja celów strategicznych przedsiębiorstwa jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia skutecznego pomiaru efektywności realizacji strategii przez przedsiębiorstwo. Odpowiedź na pytania czy i w jakim stopniu realizowane są cel strategiczne wymaga precyzyjnego zdefiniowania mierników przekładających to co firma chce osiągnąć na konkretne wartości liczbowe. To mierniki oraz ich wartości docelowe wyrażają kryteria sukcesu realizacji celów strategicznych.

Kryteria sukcesu - mierniki efektywności | FlexiStrategy | MDDP Business Consulting

Niezwykle istotne jest dokładne zdefiniowanie każdego z mierników, tak by uniknąć w przyszłości dyskusji na temat poprawności prezentowanych później wartości wynikowych. Projektując kartę wyników na każdym poziomie przedsiębiorstwa konieczne jest precyzyjne sformułowanie stosowanej formuły obliczeniowej, wskazanie źródła dla danych wejściowych czy, last but not least, przyjęcie wartości pożądanych, których osiągnięcie interpretowane będzie jako właściwą realizację danego celu strategicznego.

Dokładne zdefiniowane mierników efektywności | FlexiStrategy | MDDP Business Consulting

FlexiStrategy to nie tylko cele i mierniki na poziomie strategicznym, ale również skuteczne narzędzie wspierające raportowanie wskaźników efektywności związanych z codzienną działalnością operacyjną firmy. W ten sposób zachowana zostaje równowaga pomiędzy koncentracją na długoterminowych celach strategicznych i krótkoterminowych celach operacyjnych. Dysponując tą informacją, menadżerowie poszczególnych jednostek mogą zarządzać efektywnością swoich pracowników czy procesów pozostających pod jego kontrolą.

 

Dowiedz się więcej na temat programu do zarządzania strategicznego FlexiStrategy:

Dekompozycja celów   |   Karty wyników   |   MBO   |   FlexiStrategy