MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

FlexiStrategy pozwala na powiązanie celów strategicznych i operacyjnych z systemem premiowania menadżerów. Unikalnym wyróżnikiem rozwiązania jest możliwość umieszczenia w karcie celów pracowników obiektów pochodzących ze strategicznej karty wyników całej  firmy bądź konkretnej jednostki organizacyjnej.

Akceptacja celów - MBO | FlexiStrategy | MDDP Business Consulting

Dzięki temu w warunkach koniecznych dla premii MBO możliwe jest umieszczenie wybranych KPI ogólnofirmowych, zaś cele premiowe danego menadżera mogą zostać powiązane z:

  • celami operacyjnymi wynikającymi z dekompozycji strategii w dół hierarchii firmy,
  • projektami strategicznymi realizowanymi w przedsiębiorstwie, gdzie przedmiotem oceny jest zaangażowanie i wkład danego pracownika w dane przedsięwzięcie.

FlexiStrategy gwarantuje pełne wsparcie dla procesu formułowania i akceptacji celów MBO oraz późniejszego raportowania ich realizacji. Menadżerowie wyższego i średniego szczebla mają możliwość kaskadowania własnych celów MBO na swych podwładnych – takie podejście pomaga zwiększyć spójność celów indywidualnych w całej organizacji oraz w sposób transparentny obrazuje kluczowe działania prowadzące do kluczowych celów całej firmy.

Kaskadowanie celów MBO | FlexiStrategy | MDDP Business Consulting

Dowiedz się więcej na temat programu do zarządzania strategicznego FlexiStrategy:

Dekompozycja celów   |   Karty wyników   |   FlexiStrategy   |   Mierniki efektywności