MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Strategia przedsiębiorstwa może zostać przedstawiona w formie karty wyników zawierającej cele oraz szczegółowe mierniki definiujące kryteria  sukcesu oraz stanowiące podstawę do wdrożenia formalnego procesu okresowej oceny efektywności strategicznej całego przedsiębiorstwa i poszczególnych jednostek biznesowych.

Karta wyników w programie do zarządzania strategicznego | FlexiStrategy | MDDP Business Consulting

Karty wyników mogą być tworzone na wszystkich szczeblach zarządzania – począwszy od strategicznej karty wyników całego przedsiębiorstwa, po szczegółowe karty wyników poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych. Liczba i charakter celów oraz mierników może być w pełni dopasowana do charakteru danej jednostki: realizowanych przez nią procesów czy zakresu odpowiedzialności jej menedżera…

System umożliwia prezentację kart wyników zgodnie z dowolną metodyką stosowaną przez przedsiębiorstwo (np. Balanced Scorecard). Predefiniowane raporty i formularze efektywnie wspierają uruchomienie procesu regularnej weryfikacji stopnia realizacji postawionych przed firmą celów – jeden raport, mieszczący się na kartce A4 jest w stanie zaprezentować kluczowe informacje na temat bieżącej efektywności danego menadżera.

 

Dowiedz się więcej na temat programu do zarządzania strategicznego FlexiStrategy:

Dekompozycja celów   |   FlexiStrategy   |   MBO   |   Mierniki efektywności