MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

FlexiStrategy zapewnia skuteczne narzędzia umożliwiające kaskadowanie celów strategicznych w ramach hierarchii organizacyjnej, umożliwiając wskazanie w jaki sposób działania poszczególnych menadżerów składają się na całościowych sukces przedsiębiorstwa.

Innowacyjna mapa dekompozycji strategii jest fantastycznym sposobem na przedstawienie w jaki sposób realizowane będą główne cele strategiczne firmy. Mapa w przystępny sposób przedstawia kolejne poziomy dekompozycji, wraz z bieżącą informacją na temat stopnia realizacji na każdym poziomie.

Mapa dekompozycji strategii w programie FlexiStrategy | MDDP Business Consulting

Dzięki niej, menadżerowie średniego i niższego szczeble otrzymują wyraźny przekaz na temat swojego wkładu w realizację ogólnej strategii przedsiębiorstwa, a strategia przestaje być dla nich zbiorem ogólnych stwierdzeń luźno powiązanych z problemami dnia codziennego.

 

Dowiedz się więcej na temat programu do zarządzania strategicznego FlexiStrategy:

FlexiStrategy   |   Karty wyników   |   MBO   |   Mierniki efektywności