MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

FlexiClosing pomoże usprawnić proces zamknięcia miesiąca w Twojej firmie


FlexiClosing to nasze najnowsze rozwiązanie wspierające pracę zespołu księgowego. FlexiClosing jest narzędziem must have w nowocześnie zarządzanych Pionach Księgowych czy Centrach Usług Wspólnych.

Wdrożenie systemu FlexiClosing jest doskonałym sposobem na usystematyzowanie i usprawnienie przebiegu procesu zamknięcia miesiąca. Szczególną uwagę na możliwości systemu powinny zwrócić firmy pragnące skrócić terminy zamknięcia ksiąg bądź, istotnie usprawnić jego przebieg bądż planujące optymalizację zespołu księgowego.

Dzięki wdrożeniu FlexiClosing:

  • zapewnisz kontrolę nad przebiegiem procesu, dostarczając informacji na temat postępu prac oraz występujących opóźnień i ryzyk,
  • poprawisz koordynację zadań wykonywanych przez różne komórki w trakcie zamknięcia miesiąca,
  • ograniczysz ryzyko przeoczeń i błędów w trakcie zamknięcia miesiąca, precyzyjnie wskazując zadania do wykonania przez poszczególne osoby,
  • usprawnisz równoległą pracę zespołu księgowego podczas zamknięcia ksiąg we wszystkich obsługiwanych spółkach.

FlexiClosing dostarcza funkcjonalności, których nie znajdziesz w swoim systemie finansowo-księgowym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze możliwości systemu, natomiast zainteresowanych lepszym poznaniem produktu zachęcamy do bezpośredniego kontaktu lub sprawdzenia wszystkich rozwiązań oferowanych przez FlexiSolutions.

Mapa procesu zamknięcia miesiąca | Flexi Closing | MDDP Business Consulting

 

W systemie zdefiniujesz zadania składające się na wzorcowy harmonogram procesu wraz z ich terminami i zależnościami.
System umożliwia monitorowanie postępów prac oraz szybką identyfikację opóźnień.

 

Informacja o statusie zadań | Flexi Closing | MDDP Business Consulting

 

Każdy z uczestników procesu ma indywidualną „tablicę”, na której umieszczone są przypisane do niego zadania. Użytkownik z łatwością może podejrzeć szczegóły każdego zadania, czy też zmienić jego status przeciągając je w odpowiednią kolumnę tablicy.

 

Formalna procedura zamknięcia miesiąca | Flexi Closing | MDDP Business Consulting

 

Integrując istniejące instrukcje i procedury z mapą procesu system FlexiClosing staje się kompletnym repozytorium wiedzy na temat procesu zamknięcia miesiąca. Księgowi znajdą w nim m.in. szczegółowe opisy poszczególnych zadań, w tym listę czynności operacyjnych jakie należy wykonać wraz z informacją o plikach lub dokumentach, które należy zgromadzić i zweryfikować.
 

Zarządzanie nieobecnościami i zastępstwami

 

FlexiClosing rozwiązuje większość problemów wynikających z absencji. W systemie z łatwością zdefiniujesz tymczasowe zastępstwa, delegując zadania nieobecnych pracowników na inne osoby. System zapewnia, iż odpowiedzialność za wykonanie prac jest cały czas precyzyjnie zdefiniowana, a osoby zastępujące mają dostęp do niezbędnych informacji i procedur.
 

Całość informacji w jednym miejscu | Flexi Closing | MDDP Business Consulting

 

Ekrany systemu zostały zaprojektowane tak, by dostęp do potrzebnych informacji był jak najbardziej intuicyjny. Nawigacja pomiędzy poszczególnymi ekranami i funkcjami systemu przebiega w sposób naturalny.
 

 

Spersonalizowany system powiadomień | Flexi Closing | MDDP Business Consulting

 

FlexiClosing usprawnia komunikację w procesie zamknięcia miesiąca. Każdy z użytkowników jest natychmiast powiadamiany o istotnych dla niego zdarzeniach. Notyfikacje wysyłane są pocztą elektroniczną oraz wyświetlane niezwłocznie na pulpicie roboczym systemu.