MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

System wspierający dział księgowości w zapewnieniu prawidłowych sald na kontach księgowych.


Ograniczone ryzyko zaraportowania błędnych wyników finansowych

Wprowadzenie formalnego procesu weryfikacji sald bilansowych minimalizuje prawdopodobieństwo przeoczenia błędów prowadzących do zniekształcenia sprawozdań finansowych spółki.

Poprawa efektywności pracy zespołu księgowego

Funkcjonalności dostarczane przez FlexiReconciliation pozwalają zespołowi księgowemu sprawnie i skutecznie dokonać rewizji sald księgowych. Wbudowane formularze i raporty umożliwiają użytkownikowi przejście krok po kroku przez zadania, które ma wykonać.

Pełna ścieżka audytowa

Historia kolejnych uzgodnień wraz z wyjaśnieniami i dokumentacją źródłową dostępna jest w jednym miejscu. Prześledzenie historycznych procesów możliwe jest w dowolnym momencie. Stanowi to nieocenioną pomoc w przypadku zapotrzebowania na informacje ze strony audytora bądź innych zainteresowanych.

Funkcjonalności FlexiReconciliation | Program do weryfikacji kont księgowych | MDDP Business Consulting

Repozytorium wiedzy finansowo-księgowej

FlexiReconciliation przechowuje i udostępnia procedury kontrolne dla wszystkich kont księgowych. Wszystkie dokumenty i materiały wykorzystywane podczas weryfikacji sald bilansowych są przechowywane w jednym miejscu.

Kontrola jakości i terminowości pracy zespołu księgowego

System dba o terminowe wykonywanie zadań przez użytkowników informując ich o kolejnych zadaniach. Predefiniowane raporty umożliwiają ocenę terminowości i jakości pracy zespołu księgowego.

Łatwość integracji z dowolnym systemem księgowym

Elastyczność konfiguracji systemu oraz otwarta architektura integracji pozwala na szybkie wdrożenie niezależnie od stosowanego przez firmę systemu księgowego.