MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

FlexiStatements - Automatyczne generowanie sprawozdań finansowych

Kolejnym z rozwiązań FlexiSolutions w zakresie raportowania jest program do generowania sprawozdań FlexiStatements - autorskie narzędzie opracowanie przez zespół MDDP Business Consulting. 

Umożliwia ono zdefiniowanie szablonu jednostkowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego w MS Word oraz wstawienia w nim znaczników wskazujących odwołania do tabel danych znajdujących się w pliku MS Excel. Korzystając z dodatku FlexiStatements, osoba przygotowująca sprawozdanie finansowe może za pomocą jednego kliknięcia odświeżyć wszystkie tabele znajdujące się w dokumencie sprawozdania najnowszymi danymi pochodzącymi z wybranego pliku danych. 

Program do generowania sprawozdań finansowych | FlexiStatements | MDDP Business Consulting

FlexiStatements współpracuje z każdym plikiem MS Excel, niezależnie od tego czy dane wejściowe pochodzą z systemu Mona Group Reporting, innego systemu wspierającego konsolidację finansową, czy też są zbierane z innych arkuszy MS Excel z wykorzystaniem standardowych formuł pakietu MS Office.