MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Dane wejściowe i reguły obliczeniowe

  • System daje możliwość integracji z wieloma systemami źródłowymi. Inkrementalny import danych połączony jest z możliwością zatwierdzania i wycofywania pakietów danych wejściowych.

 

Słowniki i reguły

  • Administratorzy centralnie zarządzają słownikami i regułami transformacji odpowiedzialnymi za „tłumaczenie” danych wejściowych na pozycje występujące na raportach. Predefiniowane raporty pozwalają sprawdzić czy w danych nie pojawiły się nowe pozycje nie znajdujące się jeszcze w słowniku (np. nowe konta).
  • Dostosowane do danego modelu raportowego reguły biznesowe zapewniają prezentację danych w pożądanych układach oraz umożliwiają wykonywanie obliczeń na bazie danych wejściowych (np. alokacja kosztów)

Raporty finansowe | FlexiReporting | MDDP Business Consulting

Raporty wynikowe

  • Możliwość tworzenia dowolnych szablonów raportów i ich odświeżania w oparciu o zadane parametry (np. dla wybranego miesiąca)

 

Drążenie do danych źródłowych

  • Z poziomu raportu wynikowego możliwe jest przejście do szczegółów (np. zapisów księgowych) składających się na wybraną wartość.

 

Budżetowanie i prognozowanie

  • Użytkownicy biznesowi mogą zapisywać wprowadzane przez siebie dane lub wartości wyznaczone za pomocą formuł. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest zbieranie budżetów czy prognoz od poszczególnych użytkowników, ich konsolidacja i raportowanie na poziomie całej firmy czy głównych pionów biznesowych.

Wycena projektów | FlexiReporting | MDDP Business Consulting

 

Dowiedz się więcej na temat programu do raportowania finansowego FlexiReporting:

Przykłady zastosowania   |   FlexiReporting   |   Ramowa architektura