MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Raportowanie

 • Raportowanie finansowe (Rachunek Wyników, Bilans)
 • Raportowanie biznesowe w dowolnych układach analitycznych, np. według:
  • Grup asortymentowych lub projektów
  • Linii biznesowych
  • Przedstawicieli handlowych
 • Szczegółowe raportowanie kosztów działalności (jednostki organizacyjne, rodzaje kosztów)
 • Raportowanie operacyjne (Wolumeny, Godziny robocze, itp.)

Modele biznesowe

 • Alokacja kosztów
 • Symulacje i prognozy ekonometryczne
 • Rozliczanie kosztów produkcji
 • Wycena kontraktów długoterminowych
Budżetowanie
 • Zbieranie i konsolidacja budżetów i prognoz w układzie raportowania biznesowego
 • Możliwość wersjonowania budżetów i prognoz
 • Raportowanie biznesowe Wykonanie vs. Budżet

 

Dowiedz się więcej na temat programu do raportowania finansowego FlexiReporting:

FlexiReporting   |   Wybrane funkcjonalności   |   Ramowa architektura