MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

FlexiReporting jest ideą, na podstawie której tworzymy skuteczne rozwiązania dla naszych Klientów.

To szybko wdrażalne, autorskie narzędzia MDDP Business Consulting wspierające raportowanie zarządcze, tworzone z wykorzystaniem pakietu MS Office oraz relacyjnych i wielowymiarowych baz danych.

Konkretny problem klienta jest dla nas każdorazowo inspiracją do poszukiwania optymalnego sposobu jego rozwiązania. Opierając się na tym podejściu stworzyliśmy między innymi:

 • zaawansowany model planistyczny umożliwiający przygotowywanie budżetów i prognoz w perspektywie głównych odbiorców oraz grup asortymentowych,
 • narzędzie umożliwiające planowanie kosztów działu HR na poziomie pojedynczego pracownika, z pełnym uwzględnieniem wszystkich pozapłacowych elementów wynagrodzenia (samochody służbowe, ubezpieczenie zdrowotne) powiązanych z zajmowanym stanowiskiem,
 • w pełni zautomatyzowany model wykorzystywany do rozliczenia kosztów na projekty w firmie zajmującej się produkcją interaktywnych systemów edukacyjnych (uwzględniający m.in. koszty pracy, absencje, koszty własne MPK czy koszty działalności pomocniczej),
 • model alokacji kosztów dostarczający przekrojowej informacji na temat rentowności nośników reklamowych i kontraktów w firmie z branży reklamy zewnętrznej,
 • model raportowy umożliwiający intuicyjną analizę wyników finansowych w przekroju jednostek organizacyjnych i produktów.

Program do raportowania zarządczego | FlexiReporting | MDDP Business Consulting

Wśród atutów idei FlexiReporting należy wymienić:

 • Krótki czas realizacji: Koncentrujemy się na głównych celach biznesowych, ograniczamy zakres prac do rozwiązania najważniejszych problemów. Posiadamy szereg gotowych do użycia szablonów.
 • Pełne dopasowanie do potrzeb biznesowych: Narzędzia FlexiReporting tworzone są zawsze w odniesieniu do specyficznych wymagań Klienta. Projektujemy rozwiązanie odpowiednie dla danej organizacji. Standardy i szablony traktujemy jako wzorce najlepszych praktyk, a nie ograniczenia decydujące o kształcie docelowego rozwiązania.
 • Niskie koszty: Nie musisz kupować dodatkowego sprzętu ani licencji. Wykorzystujemy narzędzia posiadane przez przedsiębiorstwo (np.: aplikacje biurowe, bazy SQL). Dzielimy zadania projektowe pomiędzy nas i zespół projektowy Klienta. Całkowite koszty projektu to najczęściej wyłącznie nasza praca!
 • Elastyczność: Rozwiązując bieżące problemy, myślimy również o wyzwaniach, które mogą stanąć przed Twoją firmą w przyszłości. FlexiReporting to rozwiązania otwarte na dalszy rozwój. Dostarczamy istotnych usprawnień pracując metodą małych kroków!
 • Wysoka użyteczność: Tworzymy rozwiązania, które działają! Nasi konsultanci mają wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń wiodących rozwiązań klasy BI. Logika rozwiązań często naśladuje, na mniejszą skalę, mechanizmy i funkcjonalności „dużych” systemów.
 • Przyjazność dla użytkownika: Jako konsultanci biznesowi zwracamy szczególną uwagę na zrozumiałość i intuicyjność tworzonych przez nas rozwiązań. Wykorzystujemy standardowe, doskonale wszystkim znane narzędzia. Raporty MS Excel są proste w obsłudze oraz umożliwiają łatwe prowadzenie dalszych analiz ad-hoc.

Rozwiązania FlexiReporting z powodzeniem stosują zarówno niewielkie firmy, jak też bardzo duże organizacje. Tworzone przez nas narzędzia nie zastępują korporacyjnych systemów klasy Business Intelligence, lecz stanowią ich uzupełnienie i rozszerzenie w obszarach znajdujących się poza ich zakresem, wymagających szybkiego usprawnienia.

 

Dowiedz się więcej na temat programu do raportowania finansowego FlexiReporting:

Przykłady zastosowania   |   Wybrane funkcjonalności   |   Ramowa architektura