MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

FlexiWorkflow jest narzędziem przeznaczonym do elektronicznej obsługi obiegu dokumentów.

System został opracowany przez zespół ekspertów MDDP. Połączona wiedza konsultantów biznesowych z kwalifikacjami ACCA, biegłych rewidentów oraz inżynierów IT wdrażających systemy wspierające obiegi dokumentów oraz doradców ds. podatków pozwoliła zbudować dedykowane narzędzie, przeznaczone do obsługi dokumentów i procesów finansowo-księgowych w przeciwieństwie do większości uniwersalnych systemów dostępnych na polskim rynku.

Rozwiązanie MDDP umożliwia kwalifikowanie dokumentów m.in. pod względem VAT i CIT oraz ustalanie ostatecznej dekretacji księgowej, rejestrując pełną historię uzgodnień. Jednocześnie wykorzystuje najlepsze cechy systemów typu workflow, czyli pełną automatyzację przekazywania (według zasad obowiązujących w organizacji) dokumentów, informacji lub zadań pomiędzy użytkownikami, co znacznie usprawnia pracę podczas procesu akceptacji faktur.


Główne funkcjonalności FlexiWorkflow:
 

  • udostępnianie skanu faktury online wraz ze zindeksowanymi danymi na każdym etapie akceptacji;
  • możliwość dodawania załączników do faktur, takich jak np. umowy, protokoły do celów kontroli i audytów
  • klasyfikowanie faktur zgodne z zasadami księgowymi do celów podatkowych i MSSF
  • dokonywanie  kompletnego i  wyczerpującego  podziału  obowiązków - podział na etapy:  skanowanie, wprowadzanie  danych,  odpowiednia  klasyfikacja (na odpowiednim szczeblu terenowym), zatwierdzanie itd.
  • przetrzymywanie pełnej historii dokumentacji wraz z komentarzami użytkowników;
  • automatyczne aktualizowanie historii obiegu dokumentów – pozwalające w łatwy sposób uzyskać wyczerpującą informację (kto, kiedy, jaki dokument zatwierdził w systemie)
  • elastyczne definiowanie profili uprawnień dla użytkowników
  • bezpieczeństwo danych - raz zarejestrowany w systemie dokument jest archiwizowany i nie ulegnie zniszczeniu w takiej wersji

Więcej informacji na temat modułów i funkcjonalności narzędzia FlexiWorkflow można znaleźć na stronie Elektroniczny Obieg Dokumentów.