MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Mona Group Reporting to nie tylko narzędzie IT, ale także olbrzymie zasoby wiedzy i praktyki z zakresu konsolidacji finansowej wbudowane bezpośrednio w logikę rozwiązania. Funkcjonalności systemu, połączone z opracowanym przez nas IFRS Starter Package, to fundament, na którym z łatwością zbudować można rozwiązanie idealnie dopasowane do każdej Grupy Kapitałowej.

Wbudowana wiedza specjalistyczna | Program do konsolidacji | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

Mona Group Reporting to system, który wie, co trzeba zrobić, by z lokalnych pakietów raportowych uzyskać skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Standardowa wersja systemu jest praktycznie gotowym do użycia środowiskiem konsolidacyjnym – jedyne, co trzeba zrobić, by móc rozpocząć efektywną pracę, to zdefiniowanie i parametryzacja środowiska konsolidacyjnego. Odpowiednia parametryzacja kont, przepływów czy dzienników sprawia, iż praktycznie od razu dostępne są wbudowane mechanizmy systemu:

  • Reguły walidacyjne odpowiedzialne za weryfikację spójności wewnętrznej pakietów dostarczanych przez spółki lokalne,
  • Mechanizmy translacji walutowej, włącznie z prezentacją kapitałów i udziałów z zachowaniem historycznych kursów transakcyjnych,
  • Automatyczne generowanie standardowych wyłączeń konsolidacyjnych, obejmujących między podstawowe eliminacje dla konsolidacji metodą pełną, proporcjonalną oraz wyceną metodą praw własności,
  • Ponad 100 predefiniowanych raportów, szczegółowo prezentujących wszystkie aspekty procesu konsolidacyjnego.

  Wbudowana wiedza specjalistyczna | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

System jest w pełni przygotowany na wszystkie zdarzenia związane ze zmianami struktury kapitałowej Grupy. Wejście nowej spółki do konsolidacji, zaprzestanie konsolidacji wybranego podmiotu, zmiana wielkości udziałów czy metody konsolidacji, a nawet fuzja wewnętrzna obsługiwane są przez standardowe funkcjonalności. Mona Group Reporting doskonale radzi sobie również z konsolidacją złożonych, wielopoziomowych holdingów.

Mechanizmy umożliwiające kopiowanie, powtarzanie i odwracania korekt w kolejnych okresach oraz automatyczny transfer korekt typu PL-BS przez niepodzielony wynik finansowy ograniczają ryzyko popełnienia błędów związanych z przeoczeniem wybranych zdarzeń i transakcji.

 Wbudowane zasoby wiedzy | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

Bogaty zbiór raportów predefiniowanych oraz możliwość definiowania własnych szablonów przez konsolidatorów Grupy pozwala błyskawicznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące szczegółów każdego etapu procesu konsolidacji.

 

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do konsolidacji sprawozdań finansowych Mona Group Reporting:

Mona Group Reporting   |   Konsolidacja statutowa i raportowanie zarządcze   |   Pełna kontrola nad spółkami i procesem   |   Przyjazny dla użytkownika   |   Elastyczność raportowania   |   Krótki czas wdrożenia