MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

System został zaprojektowany przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie konsolidacji finansowej. Formularze i raporty wyposażone zostały w opcje wydatnie usprawniające korzystanie z systemu.

Wbudowana wiedza specjalistyczna | Program do konsolidacji | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

Łatwość, z jaką system może zostać dopasowany do potrzeb i preferencji każdej Grupy Kapitałowej wynika między innymi z faktu, iż Mona Group Reporting dostarcza użytkownikom aż trzy sposoby wprowadzania pakietów i korek lokalnych:

  • import danych w formie zestawienia sald i obrotów księgi głównej,
  • wypełnianie pakietu konsolidacyjnego zamieszczonego w pojedynczym pliku Excel, w formie maksymalnie zbliżonej do układu wykorzystywanego przed wdrożeniem systemu,
  • wprowadzanie danych bezpośrednio za pomocą wbudowanych formularzy dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej.

Przyjazny dla użytkownika interfejs Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

Taka różnorodność oraz możliwość łączenia w niemal dowolny sposób powyższych trybów sprawia, iż każda ze poszczególnych spółek Grupy może w sposób indywidualny organizować sobie proces przygotowywania pakietów lokalnych. Olbrzymim atutem jest możliwość wykorzystania zintegrowanego pakietu Excel, dzięki czemu zasadnicza postać pakietu konsolidacyjnego może pozostać praktycznie niezmieniona. W ten sposób wdrożenie systemu Mona Group Reporting może zostać przeprowadzone w sposób niewidoczny dla spółek zależnych.

Przyjazny dla Klientów | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

Interfejs aplikacji dostępny jest w językach polskim, angielskim i francuskim. Natomiast dobrą informacją dla grup działających w środowisku międzynarodowym jest możliwość równoległego definiowania pozycji Grupowego Planu Kont w kilku językach. Nazwy kont, raportów, dzienników i innych obiektów tworzonych w systemie w trakcie wdrożenia mogą być definiowane w dowolnych językach, tak by zapewnić środowisko umożliwiające efektywną pracę kontrolerów we wszystkich spółkach zależnych.

 

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do konsolidacji sprawozdań finansowych Mona Group Reporting:

Mona Group Reporting   |   Konsolidacja statutowa i raportowanie zarządcze   |   Pełna kontrola nad spółkami i procesem   |   Elastyczność raportowania   |   Krótki czas wdrożenia   |   Wbudowana wiedza specjalistyczna