MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Mona Group Reporting zapewnia kompleksowy zbiór funkcjonalności zapewniający kontrolę nad spójnością pakietów wewnętrznych przekazywanych przez spółki lokalne. Wszystkie korekty i wyłączenia konsolidacyjne są szczegółowo rejestrowane, dostarczając kompleksową informację wymaganą podczas badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Wbudowana wiedza specjalistyczna | Program do konsolidacji | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

Wdrożenie każdego systemu informatycznego systematyzuje i porządkuje proces. Nie inaczej jest w przypadku Mona Group Reporting, która dostarczana jest z kompleksowym zestawem reguł kontrolnych odpowiedzialnych za weryfikację spójności wewnętrznej danych przesyłanych w pakietach lokalnych spółek zależnych. Dodatkowe reguły kontrolne mogą być tworzone przez administratorów biznesowych, na przykład  w celu zapewnienia spójności informacji raportowanych na potrzeby statutowe i zarządcze. Kontrolerzy i księgowi ze spółek lokalnych są zobowiązani do wyeliminowania wszystkich błędów i ostrzeżeń przed ostatecznym przedłożeniem pakietu do spółki matki. Konsolidatorzy w spółce matce mają dostęp do informacji na temat stopnia zaawansowania prac nad pakietami w poszczególnych spółkach.

Pełna kontrola nad spółkami | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

Zdefiniowane reguły walidacyjne obowiązują nie tylko pakiety lokalne spółek zależnych, ale również wszystkie korekty konsolidacyjne wprowadzane w trakcie procesu. Księgowanie korekt nie tylko na kontach, ale również z wykorzystaniem przepływów wyjaśniających konta bilansowe oraz wymiary analityczne zapewnia spójność wewnętrzną całego sprawozdania – za pomocą jednej linii korekty konsolidator może zmodyfikować zarówno pozycję sprawozdania, jak i noty objaśniające. Co więcej, takie podejście sprawia, iż korekty są automatycznie propagowane do innych sprawozdań takich jak Cash Flow czy Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym.

Pełna kontrola nad procesem | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

Grupowanie korekt za pomocą dzienników pozwala z łatwością przygotować raporty przedstawiające efekty poszczególnych operacji. W szczególności wprowadzenie czytelnego rozdziału pomiędzy głównymi typami dziennika (pakiet lokalny, korekty sprawozdań lokalnych, korekty automatyczne, korekty ręczne) porządkuje dokumentację konsolidacyjną i upraszcza weryfikację poprawności i kompletności całego procesu.

 

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do konsolidacji sprawozdań finansowych Mona Group Reporting:

Mona Group Reporting   |   Konsolidacja statutowa i raportowanie zarządcze   |   Przyjazny dla użytkownika   |   Elastyczność raportowania   |   Krótki czas wdrożenia   |   Wbudowana wiedza specjalistyczna