MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Mona Group Reporting jest dostarczana z bogatym zbiorem predefiniowanych formularzy, reguł i raportów. Aby maksymalnie ograniczyć czas projektu, opierający się na naszej wiedzy i doświadczeniu, opracowaliśmy IFRS Starter Package, który zawiera szablon planu kont, reguł konsolidacyjnych i widoków umożliwiających przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Wbudowana wiedza specjalistyczna | Program do konsolidacji | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

Predefiniowane reguły konsolidacyjne zapewniają poprawność translacji walutowej oraz standardowych wyłączeń i ograniczają ryzyko popełnienia błędów. Gotowe do użycia szablony formularzy i raportów  pozwalają bardzo szybko osiągać kolejne kamienie milowe. Wdrożenie i rozwój systemu nie wymaga żadnych kompetencji IT – parametryzacja i konfiguracja odbywa się poprzez definiowanie pozycji sprawozdawczych (kont, dzienników, ruchów) oraz ich atrybutów. Elastyczność tworzenia dodatkowych przekrojów analitycznych sprawia, iż dostosowanie rozwiązania do specyficznych potrzeb w zakresie sprawozdawczości zarządczej jest niezwykle proste.

 Przeciętny czas trwania projektu to około 3-4 miesiące. Wzorcowy plan projektu składa się z następujących etapów:

  • Instalacja systemu i szkolenia wstępne dla zespołu projektowego klienta,
  • Przegląd istniejących pakietów i narzędzi sprawozdawczych,
  • Opracowanie Grupowego Planu Kont,
  • Zdefiniowanie słowników mapujących umożliwiających przełożenie lokalnych obrotówek na pozycje Grupowego Planu Kont,
  • Stworzenie pakietu sprawozdawczego Excel,
  • Przeprowadzenie próbnej konsolidacji okresu historycznego (zapewnienie bilansów otwarcia na potrzeby kolejnych okresów sprawozdawczych),
  • Warsztaty końcowe dla zespołu projektowego klienta oraz szkolenia użytkowników ze spółek zależnych.

Zespół projektowy klienta, po krótkim szkoleniu wstępnym, może włączać się w realizację lub przejmować pełną odpowiedzialność za wybrane zadania projektowe. Znajomość lokalnych planów kont i specyfiki poszczególnych spółek jest niezwykle istotna, na przykład podczas definiowania słowników mapujących.

 

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do konsolidacji sprawozdań finansowych Mona Group Reporting:

Mona Group Reporting   |   Konsolidacja statutowa i raportowanie zarządcze   |   Pełna kontrola nad spółkami i procesem   |   Przyjazny dla użytkownika   |   Elastyczność raportowania   |   Wbudowana wiedza specjalistyczna