MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Mona Group Reporting wspiera zarówno konsolidację statutową zgodną z regulacjami zewnętrznymi (IFRS, PAS), jak i raportowanie zarządcze Grup Kapitałowych. System umożliwia pełną audytowalność niezbędną w przypadku raportowania obligatoryjnego oraz tworzenie dowolnych przekrojów analitycznych, a także zbieranie i konsolidację danych Actual, Budget oraz Forecast na potrzeby sprawozdawczości zarządczej.

Konsolidacja statutowa i raportowanie zarządcze z Mona Group Reporting

Funkcjonalność systemu w zakresie konsolidacji statutowej stanowi punkt odniesienia dla wszystkich rozwiązań informatycznych tej klasy. System umożliwia raportowanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Polską Ustawą o Rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat atutów systemu znajdą Państwo w sekcjach dedykowanych poszczególnym obszarom.

Możliwości systemu w zakresie raportowania zarządczego są równie imponujące. Możliwość definiowania pełnego środowiska konsolidacyjnego dla każdej z wersji danych sprawia, iż możliwe jest pełne dopasowanie szczegółowości zbieranych danych, zakresu korekt konsolidacyjnych czy struktury Grupy Kapitałowej, niezależnie dla każdego z procesów sprawozdawczych. Tym samym na potrzeby raportowania statutowego możliwe jest zdefiniowanie pełnego pakietu sprawozdawczego zgodnie z wymogami zewnętrznymi i jednoczesne ograniczenie do kluczowych informacji finansowych w ramach procesu budżetowego czy forecast.

System zapewnia pełną elastyczność w zakresie tworzenia dowolnych przekrojów analitycznych, takich jak segmenty klientów, rynki zbytu, grupy produktowe. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie rozwiązania do unikalnych potrzeb każdej Grupy Kapitałowej. Wbudowana logika konsolidacyjna obejmuje również wymiary analityczne, co bez większego wysiłku umożliwia uzyskanie podstawowych informacji finansowych w przekroju segmentów biznesowych.

Mona Group Reporting oferuje nie tylko możliwość konsolidacji danych rzeczywistych, ale również możliwość zbierania i konsolidacji budżetów oraz prognoz. Pełna integracja z MS Excel zapewnia optymalne środowisko do efektywnego raportowania realizacji budżetu.

Istotnym atutem jest możliwość powiązania obu strumieni sprawozdawczości z wykorzystaniem spójnego zbioru danych podstawowych. Wykorzystanie wspólnego fundamentu w postaci Grupowego Planu Kont zapewnia zgodność informacji finansowych prezentowanych wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

 

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do konsolidacji sprawozdań finansowych Mona Group Reporting:

Mona Group Reporting   |   Pełna kontrola nad spółkami i procesem   |   Przyjazny dla użytkownika   |   Elastyczność raportowania   |   Krótki czas wdrożenia   |   Wbudowana wiedza specjalistyczna