MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Mona Group Reporting dostarczana jest wraz z predefiniowanymi szablonami przeszło 1oo raportów, gotowych do wykorzystania od zaraz w celu prezentacji i analizy danych zbieranych w procesie konsolidacji. Dodatkowo system zapewnia możliwość raportowania bezpośrednio z poziomu arkusza MS Excel oraz prowadzenia analiz OLAP z wykorzystaniem dowolnego narzędzia raportowego.

Wbudowana wiedza specjalistyczna | Program do konsolidacji | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

System posiada wszelkie atuty pozwalające na efektywne wykorzystanie zarówno w celu konsolidacji statutowej, jak i raportowania zarządczego Grup Kapitałowych. Przygotowanie danych skonsolidowanych w postaci gotowej do wklejenia do sprawozdania finansowego oraz tworzenie raportów menadżerskich zgodnie ze standardami obowiązującymi w danej Grupie Kapitałowej możliwe jest dzięki bezpośredniemu połączeniu z poziomu arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Dzięki specjalnemu dodatkowi dostarczającemu przeszło 30 specjalistycznych funkcji umożliwiających pobranie pożądanych wartości do odpowiedniej komórki raportu, użytkownicy mogą w praktycznie dowolny sposób prezentować i analizować wyniki finansowe Grupy.

Elastyczność raportowania | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

Dodatkowym atutem systemu jest wbudowana możliwość tworzenia kostek OLAP, pozwalająca na wykorzystanie dowolnego narzędzi klasy Business Intelligence do tworzenia raportów i prowadzenia analiz wielowymiarowych. W ten sposób Mona Group Reporting może zostać włączona w standardy raportowania korporacyjnego, zapewniając spójność wizualną i techniczną wszystkich informacji zarządczych udostępnianych w organizacji.

Predefiniowane raporty udostępniane przez standardową wersję systemu adresują głównie potrzeby sprawozdawczości obligatoryjnej. Gotowy zbiór szablonów obejmuje m.in. następujące raporty:

  • Konfiguracja środowiska konsolidacyjnego (kursy walut, struktura grupy),
  • Pakiety konsolidacyjne spółek lokalnych,
  • Uzgodnienie rozrachunków wewnątrzgrupowych,
  • Audit trial translacji walutowej,
  • Audit trial korekt konsolidacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rekoncyliacji korekt kapitałowych,
  • Skonsolidowane sprawozdania finansowej (z możliwością uszczegółowienia każdej pozycji według przepływów, dzienników czy spółek),
  • Raporty analityczne (konta w przekroju przepływów, dzienników, spółek).

Elastyczne możliwości programu do konsolidacji | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

System umożliwia przygotowanie raportów w formacie gotowym do wysyłki (PDF) oraz w postaci plików MS Excel. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie raportów predefiniowanych do prowadzenia dalszych analiz zgodnych z indywidualnymi potrzebami użytkownika.

 

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do konsolidacji sprawozdań finansowych Mona Group Reporting:

Mona Group Reporting   |   Konsolidacja statutowa i raportowanie zarządcze   |   Pełna kontrola nad spółkami i procesem   |   Przyjazny dla użytkownika   |   Krótki czas wdrożenia   |   Wbudowana wiedza specjalistyczna