MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Czym jest Mona Group Reporting?

Polskie Grupy Kapitałowe nieustannie się rozwijają: przejęcia nowych przedsiębiorstw, ekspansja geograficzna, zmiany w akcjonariacie... Sigma Conso dostarcza im optymalne rozwiązania do konsolidacji i raportowania zarządczego, dopasowane do stopnia rozwoju organizacji.

Mona Group Reporting jest rozwiązaniem dla wszystkich grup kapitałowych i holdingów, w szczególności mających skomplikowane potrzeby w zakresie konsolidacji finansowej oraz raportowania  zarządczego. Doskonale rozwiązuje wszystkie problemy związane ze sprawozdawczością roczną i miesięczną, konsolidacją podgrup, porównaniem pod kątem różnych standardów rachunkowości czy wymianą informacji pomiędzy jednostkami w ramach jednej grupy. Mona Group Reporting idealnie wpisuje się w potrzeby wielu polskich  przedsiębiorstw. Jest to doskonała alternatywa dla wszystkich Grup Kapitałowych, które z jednej  strony dostrzegają coraz większe problemy i ryzyka związane z wykorzystaniem arkusza Excel w procesie konsolidacji, z drugiej zaś nie chcą podejmować wysiłku oraz kosztów związanych z wdrożeniem rozbudowanych  rozwiązań oferowanych przez globalnych dostawców. Koncepcja wysoce specjalizowanego lecz jednocześnie w pełni funkcjonalnego systemu wspierającego konsolidację finansową i zarządczą w sposób niemal doskonały wypełnia lukę w tym zakresie.

Czym jest program do konsolidacji  | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

 

Najważniejsze atuty

Zbieranie danych lokalnych: unikalne podejście

Pakiety lokalne mogą być wprowadzane do systemu za pośrednictwem formularzy WWW lub pakietu w postaci pojedynczego pliku MS Excel, który może być wypełniany w trybie off-line przez kontrolerów w poszczególnych spółkach. Możliwość definiowania reguł walidacyjnych wymusza spójność wewnętrzną dostarczanych informacji, co wydatnie zmniejsza pracochłonność procesu i ryzyko wystąpienia błędów. System zapewnia również możliwość automatycznego importu danych na podstawie zestawienia sald i obrotów księgi głównej, dostarczając mechanizmy pozwalające na przełożenia lokalnego planu kont danej spółki do grupowego planu kont wykorzystywanego w procesie konsolidacji.

Wbudowana logika konsolidacji

  • Możliwość równoległej konsolidacji tych samych danych wejściowych w oparciu o różne standardy rachunkowości (PSR, MSR, US GAAP)
  • Pełne wsparcie dla zmiany struktury kapitałowej Grupy
  • Możliwość definiowania przekrojów analitycznych czy not objaśniających zgodnie z potrzebami statutowymi i menadżerskimi
  • Pełna transparentność i audytowalność procesu

Elastyczne raportowanie

  • Szeroki zakres wbudowanych raportów konsolidacyjnych
  • Możliwość tworzenia własnych raportów i analiz
  • Możliwość tworzenia kokpitów menadżerskich - pełna integracja z MS Excel i QlickView

 

Wyróżnikiem systemu na tle konkurencji jest jego przyjazność dla użytkownika, w szczególności dla osób odpowiedzialnych za koordynację i nadzór procesu. Wdrożenie i rozwój systemu nie wymaga żadnych kompetencji IT – parametryzacja i konfiguracja systemu odbywa się poprzez definiowanie pozycji sprawozdawczych (kont, dzienników, ruchów) oraz ich atrybutów.

Wiedza specjalistyczna wbudowana w narzędzie IT

Mona Group Reporting  to nie tylko system IT, ale również olbrzymie zasoby wiedzy i praktyki z zakresu konsolidacji finansowej wbudowane bezpośrednio w  logikę  rozwiązania.  Standardowe  ekrany i funkcjonalności zapewniają pełne wsparcie dla wszystkich typowych problemów pojawiających się w procesie konsolidacji, takich jak przekształcenie sprawozdań lokalnych do grupowych standardów rachunkowości, uzgodnienie sald i rozrachunków wewnątrzgrupowych,  translacja  walutowa czy  możliwość  odniesienia  wszystkich  korekt konsolidacyjnych bezpośrednio do sprawozdania z  przepływów  pieniężnych.  Predefiniowany zestaw raportów zapewnia pełną audytowalność i transparentność procesu.

To nie tylko system IT | Mona Group Reporting | MDDP Business Consulting

 

Rozwiązanie sprawdzone przez setki klientów na całym świecie
 

Duży koncern przemysłowy, obecny w 130 krajach: ”Potrzebowaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby nam jednocześnie przeprowadzać konsolidację oraz sprawozdawczość finansową, więc naturalnie wybraliśmy rozwiązanie Mona Group Reporting. Posiadamy ponad 150 jednostek obecnych na całym świecie, w związku z czym doceniamy możliwości prowadzenia konsolidacji w wielu walutach na raz, a także technologię full web, która pozwala na pełne zaangażowanie w ten proces wszystkich naszych oddziałów. Jesteśmy również zadowoleni z przejrzystości programu, oraz szybkości jego wdrożenia.

Mona Group Reporting jest obecnie wykorzystywana przez ponad 200 dużych  korporacji  i  holdingów, m.in.: IKEA, Lhoist, Joskin, Ageas, Champion, JC Wibo, Schreder, Niko, Besix, Dalkia, Ravago, czy Carta Mundi. Wszystkie instytucje korzystające z tego rozwiązania chwalą sobie jego wydajność oraz łatwość w obsłudze. Zalety systemu zostały również docenione przez czołowe firmy rachunkowe i audytorskie, które wykorzystują je do celów konsolidacji oraz sprawozdawczości finansowej dla potrzeb własnych oraz swoich klientów.

O Sigma Conso

Producent  systemu,  firma  Sigma  Conso,  jest  dostawcą innowacyjnych  rozwiązań  informatycznych  oraz  usług przeznaczonych dla klientów korporacyjnych i firm rachunkowych. Firma  jest  obecna  na  rynkach  europejskich  oraz azjatyckich, zarówno bezpośrednio jak i przez lokalnych partnerów. Biura Sigma Conso zlokalizowane są w Brukseli, Paryżu, Luxemburgu, Warszawie i Singapurze.

 

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do konsolidacji sprawozdań finansowych Mona Group Reporting:

Konsolidacja statutowa i raportowanie zarządcze   |   Pełna kontrola nad spółkami i procesem   |   Przyjazny dla użytkownika   |   Elastyczność raportowania   |   Krótki czas wdrożenia   |   Wbudowana wiedza specjalistyczna