MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Wdrożenie systemu Mona InterWeb może trwać krócej niż 2 miesiące. Ryzyka techniczne zostały ograniczone do minimum.

Mona InterWeb | Program do uzgadniania transakcji wewnątrzgrupowych | MDDP Business Consulting

Kluczowym czynnikiem warunkującym pomyślny przebieg wdrożenia jest pozytywne nastawienie zespołu projektowego oraz zaakceptowanie zmian w procesie zamknięcia ksiąg przez poszczególne spółki. Z tego powodu formalny Kick-Off projektu oraz komunikacja jego założeń do przyszłych użytkowników systemu jest pierwszym i niezwykle istotnym etapem projektu.

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie procesu oraz określenie zasad odpowiedzialności księgowych spółek lokalnych oraz kontrolerów jednostki dominującej. W szczególności mapa procesu powinna precyzować termin dostarczania danych lokalnych do systemu oraz zasady procedowania w przypadku zidentyfikowania różnic wynikających dokumentów w drodze czy błędów księgowych.

W wielu grupach kapitałowych, korzystających z systemów do konsolidacji, istnieje Grupowy Plan Konto, bądź jego odpowiednik. W takim wypadku kroki numer 3 i 4 zazwyczaj nie są konieczne, gdyż spółki lokalne z pewnością opanowały do tej pory zasady przekształcana swych kont lokalnych do układu wymaganego w przez jednostkę dominującą.

Wzorcowy plan wdrożenia | Mona InterWeb | MDDP Business Consulting

Strumień techniczny obejmuje zadania związane z przygotowaniem mechanizmów umożliwiających import transakcji ICO z lokalnych systemów księgowych (bardzo często jest to standardowy raport dostępny w systemie FK) oraz instalację i konfigurację systemu, która z uwagi na bogaty zestaw predefiniowanych funkcjonalności nie wymaga praktycznie żadnych kompetencji IT.

Ostatnimi etapami wdrożenia są szkolenia i warsztaty z docelowymi użytkownikami oraz próbna rekoncyliacja wybranego okresu realizowana wspólnie przez zespół wdrożeniowy, służąca między innymi zebraniu informacji zwrotnej umożliwiającej wprowadzenie zmian i udoskonaleń zarówno w konfiguracji systemu jak i konstrukcji procesu przed ich produkcyjnym uruchomieniem.

 

Więcej informacji na temat programu do uzgadniania transakcji wewnątrzgrupowych Mona InterWeb:

Interfejs użytkownika   |   Trzy etapy uzgodnienia   |   Mona InterWeb   |   Opinie klientów