MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Mona InterWeb automatycznie łączy pasujące transakcje. Kontrolerzy i księgowi z poszczególnych spółek koncentrują się wyłącznie na wyjaśnianiu rzeczywistych rozbieżności.

Mona InterWeb | Program do uzgadniania transakcji wewnątrzgrupowych | MDDP Business Consulting

Jedynie niewielka część spośród setek czy tysięcy transakcji wewnętrznych stanowi rzeczywisty problem i wymaga komunikacji pomiędzy księgowymi zainteresowanych spółek. Zdecydowana większość pozycji może być dopasowana automatycznie na podstawie znaczników rejestrowanych w systemach księgowych.

Trzy etapy uzgodnienia | Mona InterWeb | MDDP Business Consulting

Proces rekoncyliacji w Mona InterWeb opiera się na grupowym planie kont i regułach łączących te konta w grupy (na przykład należności i zobowiązania handlowe), w ramach których saldo obrotów czy rozrachunków obu stron transakcji powinno być zgodne.

Uzgodnienie automatyczne: dopasowanie transakcji na podstawie wybranych cech (np. numer referencyjny) w ramach wyznaczonych centralnie tolerancji (ustalanych zarówno dla pojedynczej transakcji jak i całej reguły). Możliwość automatycznego zaklasyfikowania niezgodności jako różnic kursowych.

Uzgodnienie półautomatyczne: dopasowanie transakcji w ramach kolejnych reguł uruchamianych przez użytkownika, dopasowujące zapisy poszczególnych spółek na podstawie zgodności daty, numeru dokumentu czy kwoty w walucie transakcyjnej.

Uzgodnienie ręczne: samodzielna analiza pozostałych transakcji przez użytkowników pod kątem ich wzajemnego dopasowania oraz wyjaśnienia niezgodności. Komunikacja pomiędzy księgowymi z poszczególnych spółek bezpośrednio w systemie.

 

Więcej informacji na temat programu do uzgadniania transakcji wewnątrzgrupowych Mona InterWeb:

Interfejs użytkownika   |   Mona InterWeb  |   Wzorcowy plan wdrożenia   |   Opinie klientów