MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Opinie klientów jednoznacznie wskazują, iż wdrożenie systemu przynosi wydatne korzyści wszystkim uczestnikom procesu.

Pomyślnie zakończone wdrożenia są najlepszym świadectwem użyteczności systemu i jego dostosowania do realnych problemów związanych z raportowaniem finansowym Grup Kapitałowych. Wypowiedzi managerów odpowiedzialnych za konsolidację statutową w sposób otwarty potwierdzają atuty systemu.

Mona InterWeb | Program do uzgadniania transakcji wewnątrzgrupowych | MDDP Business Consulting

"Dzięki Mona InterWeb możemy udoskonalić naszą analizę różnic na poziomie transakcji. Z reguły taka funkcjonalność nie jest dostępna w przypadku systemów do konsolidacji, które nie zostały zaprojektowane w tym konkretnym celu. Mona InterWeb umożliwia przekazanie odpowiedzialności za uzgodnienie transakcji wewnątrzgrupowych do samych spółek. Nasz zespół konsolidacyjny może w pełni poświęcić się konsolidacji w prawdziwym tego słowa znaczeniu.”

Head of Group Controlling, Globalna grupa produkcyjna

 

„Mona InterWeb pozwala na zastosowanie podejścia etapowego: niektóre lokalizacje mogą pracować na poziomie transakcji, podczas gdy pozostałe mogą pracować nad uzgodnieniem sald. Wśród naszych 980 użytkowników, 95% przyswoiło sobie to narzędzie już po pierwszym szkoleniu.”

Kierownik Projektu, Międzynarodowa sieć handlowa

 

“Mona InterWeb znacznie przyśpiesza proces zamknięcia – mamy możliwość dokonywania korekt wewnątrzgrupowych jeszcze przed otrzymaniem kompletu danych do konsolidacji. Uzgodnienia w ramach zamknięcia roku zajmują nam teraz zaledwie kilka dni. Dodatkowo, dzięki Mona InterWeb audytorzy mogą z łatwością uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat wszelkich różnic.”

Consolidation Manager, Duża grupa produkcyjna

 

„W przeszłości nasz audytor regularnie wydawał opinię z zastrzeżeniami z powodu nieprawidłowości na poziomie uzgodnień wewnątrzgrupowych. Dzięki Mona InterWeb ten problem przestał już nas dotyczyć.” 

Head od Consolidation, Duża grupa produkcyjna

 

Więcej informacji na temat programu do uzgadniania transakcji wewnątrzgrupowych Mona InterWeb:

Interfejs użytkownika   |   Trzy etapy uzgodnienia   |   Wzorcowy plan wdrożenia   |   Mona InterWeb