MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Obsługa systemu przez księgowych ze spółek zależnych jest niezwykle intuicyjna. Wszystkie niezbędne opcje znajdują się dokładnie tam gdzie należałoby się ich spodziewać.

Mona InterWeb | Program do uzgadniania transakcji wewnątrzgrupowych | MDDP Business Consulting

Podstawowym ekranem, z którym na co dzień pracują użytkownicy systemu jest lista transakcji wewnątrzgrupowych. Dla wybranej pary spółek i reguły uzgodnień (np. zobowiązania/należności handlowe) ekran ten prezentuje łączną wartość obrotów zaraportowanych przez każdy z podmiotów oraz różnicę pomiędzy saldami obu spółek w walucie grupy.

Użytkownik ma możliwość oznaczenia danej pary transakcji dowolnym ze zdefiniowanych uprzednio statusów (np. OK, różnice kursowe, różnica wynikająca z prezentacji podatku VAT na innym koncie, dokumenty w drodze), co pozwala na przygotowanie zestawienia rozbijającego łączną kwotę niezgodności na poszczególne tytuły. Lista transakcji wyświetlanych na ekranie może być swobodnie filtrowana na podstawie ich bieżącego statusu.

Interfejs użytkownika | Mona InterWeb | MDDP Business Consulting

Dla każdej transakcji system wyświetla jej podstawowe atrybuty: kod spółki, konto grupowe, numer dokumentu, datę dokumentu, walutę transakcji, wartość w walucie transakcji oraz walucie funkcjonalnej grupy. Parametry te wykorzystywane są w procesie uzgodnień automatycznych i półautomatycznych. Oprócz nich możliwe jest zbieranie dodatkowych atrybutów, które mogą być pomocne na etapie uzgodnień ręcznych, takich jak choćby numer zamówienia, czy numer konta w lokalnym systemie księgowym spółki.

 

Więcej informacji na temat programu do uzgadniania transakcji wewnątrzgrupowych Mona InterWeb:

Mona InterWeb   |   Trzy etapy uzgodnienia   |   Wzorcowy plan wdrożenia   |   Opinie klientów