MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

FlexiDebt

Narzędzie wspierające prognozowanie i raportowanie dłużnych instrumentów finansowych (kredyty, obligacje)

FlexiDebt automatyzyje comiesięczne dekretacje przeszacowań (ograniczenie ryzyka błędu, mniejsza pracochłonność, brak konieczności ręcznych przeliczeń) oraz zapewnia jednolity szablon planowania i raportowania wszystkich dłużnych instrumentów finansowych (kredyty, obligacje) zaciągniętych przez firmę. Platforma zapewnia jedno źródło informacji dla działu treasury (obsługa instrumentów), księgowości (dekretacja transakcji, przeszacowań oraz wyceny według zamortyzowanego kosztu dla danego instrumentu) oraz controllingu (uwzględnienie instrumentów w budżetach i prognozach)


Najważniejsze funkcjonalności programu FlexiDebt:

 • centralne raportowanie szczegółowych danych zarówno zbiorczo dla całej firmy jak i pojedynczych instrumentów
 • pełne wsparcie dla kredytów w walutach obcych,
 • w pełni elastyczna możliwość planowania terminów płatności rat kapitałowych i odsetkowych
 • wbudowana metodyka wyceny instrumentów finansowych według skorygowanej ceny nabycia
 • automatyczne księgowanie naliczonych odsetek, różnic kursowych, wyceny według zamortyzowanego kosztu
 • umożliwia planowanie i prognozowanie:
  • przepływów pieniężnych związanych z obsługa długu (spłaty rat kapitałowych i odsetkowych)
  • kosztów finansowych (odsetki naliczone, wycena według zamortyzowanego kosztu)

 


Pośród wielu atutów wykorzystania FlexiDebt raportowania i prognozowania dłużnych instrumentów finansowych, najważniejsze to:

 1. wbudowany know-how (predefiniowane formularze planistyczne, automatyczny model wyceny, predefiniowane raporty)
 2. elastyczność konfiguracji (możliwość parametryzacji reguł dekretacji zgodnie z planem kont wykorzystywanych przez jednostkę)
 3. gotowe do użycia - wdrożenie w ciągu 2 dni roboczych