MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

KPI w zarządzaniu procesami biznesowymi

Z punktu widzenia zarządzania efektywnością dowolnego procesu biznesowego należy skoncentrować się na dwóch wymiarach. Pierwszy to efektywność wewnętrzna procesu biznesowego, a drugi - czy finalny efekt procesu spełnia wymagania jego odbiorców.

Mierniki efektywności procesu | KPI zarzadzanie procesami

Projektujemy KPI skoncentrowane na efektach / klientach procesu zgodnie z podejściem nazywanym Voice of Customers

Podejście Voice Of Customers polega na spytaniu wprost klientów procesu na czym im zależy i gdzie oczekiwaliby względem analizowanego procesu poprawy. W praktyce przeprowadzamy to w taki sposób, że zespół który odpowiada za optymalizację danego procesu identyfikuje jego klientów (wewnętrznych i zewnętrznych), a następnie organizuje z nimi wspólne warsztaty lub w sposób ankietowy zbiera opinie klientów o procesie. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe opinie klientów dla procesu „Zarządzanie zamówieniami”.

Przykładowe opinie klientów i dostawców | KPI zarządzanie procesami

Następnie razem z zespołem projektowym zastanawiamy się jak wypowiedzi klientów przełożyć na konkretne wymagania i przy pomocy jakich KPI te wymagania zmierzyć.

Wymagania klientów wobec procesu | KPI zarządzanie procesami

Projektujemy KPI mierzące wewnętrzną efektywność procesu

Drugim wymiarem efektywności procesu jest jego sprawność wewnętrzna. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że taki sam proces w dwóch podobnych firmach w 100% spełnia wymagania klientów procesu. Z tą jednak różnicą, że w jednej firmie jego realizacja kosztuje x a w drugiej 70% x. Oznacza to najprawdopodobniej, iż w firmie gdzie proces kosztuje 0,7x jego efektywność wewnętrzna jest wyższa. Np. mamy lepiej przeszkolonych pracowników, proces jest bardziej zautomatyzowany oraz obowiązują lepsze procedury kontrolne. Dla monitorowania wewnętrznej efektywność procesu „Obsługa zamówień”  możliwe adekwatne mierniki efektywności wewnętrznej procesu to:

  1. Koszt przeprocesowania 1000 zamówień
  2. Liczba błędów w procesowaniu zamówień wychwycona przez istniejące procedury kontrolne
  3. Średni czas od przyjęcia zamówienia do złożenia zamówienia na produkcję


Projektujemy raporty pokazujące efektywność realizowanych procesów z wykorzystaniem KPI

Strategiczny i operacyjny charakter KPI | Zarządzanie procesami