MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Pakiet optymalizacji biznesowej i modułów IT dla branży handlu i sprzedaży detalicznej

Sukces biznesowy firmy o średniej lub dużej skali działalności, w każdej branży, jest najczęściej efektem realizacji dobrze dobranej strategii rynkowej i szczegółowej optymalizacji operacyjnej, pozwalającej być bardziej efektywnym niż konkurenci.

Niewiele jest segmentów rynku w których optymalizacja operacyjna jest bardziej kluczowa niż w handlu detalicznym, w szczególności e-commerce. Składa się na to kilka czynników, wśród których najważniejsze to:

 • niska marżowość,
 • duże obroty,
 • bardzo szeroka paleta asortymentu,
 • wysokie oczekiwania klientów w zakresie obsługi logistycznej,
 • istotność kapitału obrotowego.

Jest to jednocześnie typ działalności, w którym kompleksowość i jakość wsparcia systemami informatycznymi ma bezpośrednie przełożenie na rentowność i wynik finansowy, a nawet na strategiczną pozycję i perspektywy rozwoju firmy na rynku. MDDP Business Consulting opracowało dedykowaną ofertę pakietu usług doradztwa biznesowego, optymalizacji operacyjnej i wsparcia informatycznego dla branży handlu i e-commerce. Nasz know-how branżowy został wypracowany na projektach dla wiodących polskich firm, posiadających tradycyjną sieć sprzedaży detalicznej oraz oferujących sprzedaż e-commerce. Szczególnym wyróżnikiem naszej oferty jest zestaw gotowych modułów informatycznych opisanych na przedstawionych poniżej schematach branżowej mapy wartości i procesów.

Moduły optymalizacyjne MDDP Consulting i ich wykorzystanie w cyklu procesów biznesowych firmy handlowej

Moduły informatyczne wykorzystują interfejs użytkownika oparty o funkcjonalność bardzo zbliżoną do najczęściej wykorzystywanego narzędzie w obszarze sprzedaży, finansów i kontrolingu – arkuszy MS Excel.

W przypadku naszych produktów interfejs analogiczny do Excel stanowi tylko mechanizm komunikacji z użytkownikiem, natomiast w tle działa profesjonalna aplikacja informatyczna wykorzystująca do przechowywania danych system baz danych w przemysłowym standardzie MS SQL. Moduły informatyczne RIM (Retail Intelligence Modules) oferowane przez MDDP Business Consulting stanowią warstwę pośrednią pomiędzy systemem ERP/WMS wykorzystywanym typowo do zarządzania kartotekami, magazynami i logistyką, a aplikacją sklepu internetowego w działalności e-commerce. Moduły Retail Intelligence pozwalają na kompleksową optymalizację operacyjną i synchronizację różnych obszarów i procesów w ramach działalności handlowej:

 • zarządzania asortymentem,
 • zarządzania działem sprzedaży,
 • akcji marketingowych,
 • budżetowania
 • planowania operacyjnego.

Z drugiej strony moduł analiz sprzedaży wspiera gromadzenie danych w zakresie analiz statystycznych i prognoz sprzedaży, które mogą stanowić cenną bazę dla optymalizacji pozycjonowania i strategii rynkowej firmy.

Mapa wpływ modułów optymalizacyjnych MDDP Consulting na budowę wartości firmy handlowej

Moduły RIM zostały zaprojektowane z założeniem możliwości elastycznego, szybkiego i niskokosztowego dopasowania do indywidualnych potrzeb i specyfiki klienta.

Jednocześnie nasz profil firmy doradztwa biznesowego powoduje, że klienci mają po drugiej stronie partnera, który rozmawia ich językiem i jest w stanie to następnie szybko i sprawnie przełożyć na wsparcie przy pomocy profesjonalnych narzędzi informatycznych klasy Retail ERP.

Poniżej prezentujemy szczegółowy opis obszarów, których usprawnienie jest możliwe dzięki oferowanym przez nas modułom:

 

Zarządzanie nowym asortymentem

 • Wprowadzanie nowych propozycji asortymentowych różnymi ścieżkami zatwierdzania (standardowa - Komitet Zakupowy, szybka - Fast Track)
 • Planowanie dostaw na kilka miesięcy do przodu i generowanie zamówień, które mogą być wczytane do systemu ERP do realizacji
 • Generowanie zestawień i wykresów pod kątem wspomagania podejmowania decyzji na Komitetach Zakupowych dotyczących zakupów i sprzedaży zrealizowanej i planowanej oraz porównania z budżetem


Zarządzanie działem sprzedaży

Automatyzacja zarządzania pracownikami działu sprzedaży dzięki dostępności kilku rozbudowanych mechanizmów pozwalających na połączenie swobody podejmowania bieżących decyzji sprzedażowych przy automatycznej kontroli przez system zachowania istotnych warunków

 • Bufor – kwota otwartego budżetu na zakupy spoza asortymentu zatwierdzonego w ramach Komitetów Zakupowych – system kontroluje wykorzystania tego budżetu na Kupca
 • Pula – funkcjonalność zatwierdzania i kontroli budżetu na wyższym poziomie niż pojedyncze produkty – np. na markę, dostawcę, grupę produktów. System następnie kontroluje zgodność produktów i kwot w ramach wykorzystania takiego budżetu. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna w przypadku branż o dużej zmienności i krótkim cyklu życia produktów oraz sezonowości –np. moda, elektronika.
 • Delisting – możliwość zamiany poszczególnych produktów w ramach wcześniej zatwierdzonego budżetu na inne produkty według ustalonych reguł

Modelowanie sprzedaży

 • Funkcjonalność wprowadzania niezależnych estymacji sprzedaży dla nowego asortymentu z różnych źródeł – np. przez Kupca oraz dedykowany dział Analiz Sprzedaży, posługujący się algorytmami modelowania statystycznego do opracowywania prognoz sprzedaży
 • Gromadzenie i analiza historycznych prognoz pod kątem dostrajania i podwyższania skuteczności prognozowania
 • Uwzględnienie wpływu czynników jednorazowych takich jak akcje promocyjne, wyprzedaże, cykl życia produktu na prognozy sprzedaży


Zarządzanie akcjami marketingowymi

 • Funkcjonalność kalendarza działań marketingowych pozwalająca na koordynację aktywności pomiędzy poszczególnymi Kupcami i branżami
 • Kompleksowa rejestracja wszystkich zdarzeń marketingowych, takich jak własne akcje promocyjne, marketing na zlecenie (np. dostawców), wyprzedaże sezonowe, wyprzedaże wolnorotujących towarów oraz powiązanie ich z działalnością operacyjną – np. planowanie zwrotów w ramach działań marketingowych
 • Wprowadzanie celów wolumenowych i finansowych dla działań marketingowych oraz analiza efektów akcji


Planowanie replenishmentu i generowanie zamówień zakupu

 • Generowanie zamówień zakupu na podstawie zaplanowanych dostaw w formacie umożliwiającym wczytanie do systemu ERP
 • Wsparcie dla planowania i realizacji zakupów poprzez możliwość zdefiniowania momentu i warunków przejścia na replenishment
 • Zasilanie systemu ERP (DAX) prognozami sprzedaży w oparciu o dane sezonowości i profile sprzedażowe (akcje marketingowe, itp.)
 • Kontrola realizacji kontraktu z możliwością zdefiniowania końcowego rozliczenia


Zarządzanie zwrotami

 • Możliwość wprowadzania planowanych i faktycznych zwrotów przez poszczególnych Kupców
 • Funkcjonalność konsolidacji/optymalizacji zwrotów na poziomie dostawcy
 • Eksport danych i integracja z systemem ERP


Rozliczenia backmarżowe

 • Rejestracja warunków rozliczeń z dostawcami według różnych zasad (od zakupów, od obrotu, usługi marketingowe, itp.), definiowanie ścieżek zatwierdzania umów backmarżowych
 • Naliczanie backmarżyoraz mechanizmy definiowania schematów dekretacji księgowej


Budżetowanie (ze specyfiką firmy handlowej)

 • Kilkuetapowy proces budżetowania (sprzedaż/zakupy/koszty logistyki) z podprocesem przygotowania budżetu w poszczególnych obszarach
 • Uwzględnienie wskaźników top-down jak rotacja lub wskaźnik Zakupy/COGS


Zarządzanie szerokością asortymentu

 • Możliwość definiowania progowych poziomów szerokości asortymentu w poszczególnych kategoriach
 • Bieżąca kontrola systemowa i raportowanie szerokości asortymentu w ramach procesu zarządzania nowym asortymentem


Zarządzanie cyklem życia produktu (Product Life Cycle)

 • Możliwość zdefiniowania cyklu życia produktu na poziomie grup produktowych
 • Uwzględnienie sezonowości oraz jedno- i wielosezonowego charakteru produktów
 • Gromadzenie danych historycznych dotyczących sprzedaży produktów oraz wykorzystanie kompleksowych informacji dotyczących sezonowości i profili sprzedażowych (akcji marketingowych) do oczyszczenia danych sprzedażowych w celu dostrojenia i zwiększenia jakości modeli PLC


Planowanie i raportowanie operacyjne

 • Rozbudowane raportowanie dotyczące aktualnych wartości realizacyjnych, takich jak COGS, Zakupy, Zwroty, Zapasy, raport realizacji dostaw
 • Raportowanie różnic względem budżetu i poprzednich planów operacyjnych oraz propozycji korekt na najbliższe Komitety Zakupowe