MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Mapowanie i optymalizacja procesów biznesowych Zbudowanie modelu procesowego firmy
Mapowanie procesów i identyfikacja nieefektywności Optymalizacja procesów i wdrożenie zmian


Za każdym razem kiedy wnikliwie przeanalizujesz swój biznes okazuje się, że coś można poprawić i robić lepiej

MDDP Business Consulting przeprowadziło dziesiątki projektów związanych z optymalizacją procesów biznesowych. Pracowaliśmy zarówno dla wielkich międzynarodowych koncernów jak też dla dużych polskich przedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP. Efekt za każdym razem był wymierny – od kilkunastu do kilkudziesięciu inicjatyw poprawiających operacyjną efektywność działania firmy i przekładających się na wymierne efekty finansowe. Wieloletnie doświadczenia pozwoliły nam wypracować unikalną metodologię wspierającą projekty mapowania i optymalizacji procesów – FlexiProcess.

Możemy zagwarantować, że jeżeli regularnie będziecie się przyglądać procesom w swojej firmie, to za każdym razem znajdziecie obszary z potencjałem poprawy – korzystając z terminologii samochodowej możemy to nazwać „fine tuningiem” biznesu. Japończycy nazywają takie podejście continouous improvement i w ten sposób osiągnęli globalny sukces wielu swoich przedsiębiorstw.

O ile zwiększanie sprzedaży na rynku jest zawsze trudne ponieważ walczymy z konkurencją i presją klientów o tyle możliwości usprawnień procesów wewnątrz firmy są zawsze, praktycznie w 100% pod naszą kontrolą – to dlatego poszukiwanie doskonałości operacyjnej jest absolutnym obowiązkiem każdego zaangażowanego w sukces firmy zarządu i menedżerów w firmie.

W wielu projektach które zrealizowaliśmy liczba potencjalnych usprawnień procesowych oraz ich wymierny efekt na biznes robiły duże wrażenie na Zarządach firm. Spójrzmy na prosty przykład – znalezienie oszczędności na 1 mln zł w skali roku wynikających z projektu optymalizacji procesów w średniej wielkości firmie jest wynikiem dość realistycznym – jeśli firma ma rentowność na poziomie ok. 6% to musiałaby zwiększyć sprzedaż o około 15 mln zł aby uzyskać podobny wpływ na wynik finansowy. Oszczędności kosztowe i w efekcie lepszy wynik finansowy to nie wszystko. Wiele projektowanych usprawnień dotyczy procesów sprzedażowych i obsługi klienta, które robione lepiej wpływają już bezpośrednio na zwiększenie sprzedaży - wzrost efektywności zatem się multiplikuje. W dobrze zarządzanej i skutecznie działającej firmie też lepiej się pracuje, taka firma potrafi przyciągnąć i zatrzymać najbardziej zdolnych pracowników, którzy w długim terminie zagwarantują jej sukces. Czy podane przykłady nie są  wystarczające aby zdecydować się na usprawnienie procesów w Twojej firmie?

Firmy mają różne potrzeby a my pomagamy je realizować – w zakresie optymalizacji procesów realizujemy projekty o następującym charakterze:

  1. Przegląd procesów – Identyfikacja i nazwanie procesów realizowanych w firmie, zrozumienie obecnego sposobu ich realizacji (mapowanie i opis procesów AS IS)
  2. Mapowanie i optymalizacja procesów – zrozumienie obecnego sposobu realizacji procesów w firmie, identyfikacja występujących w nich nieefektywności oraz określenie potencjału poprawy. Zaprojektowanie oraz wdrożenie wymaganych zmian prowadzących do osiągnięcia stanu docelowego procesu (stan TO BE)
  3. Mapowanie i optymalizacja procesów przed wdrożeniem systemu IT – celem projektu jest zarówno optymalizacja procesów jak również określenie wymagań wobec wdrażanego systemu informatycznego
  4. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem – w takim projekcie celem mapowania i opisania procesów jest zidentyfikowanie ryzk i punktów kontrolnych oraz sposobów zarządzania nimi

 

Poznaj wybrane realizacje MDDP Business Consulting z zakresu optymalizacji procesów

Przypadek 1: Optymalizacja procesów biznesowych w firmie odzieżowej

Przypadek 2: Mapowanie i optymalizacja procesów dla firmy z branży FMCG

Przypadek 3: Zbudowanie modelu procesowego dla dewelopera mieszkaniowego