MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Świadczymy usługi doradcze dla Właścicieli firm prywatnych i rodzinnych, którzy poszukują wsparcia w rozwiązaniu problemów związanych z prowadzeniem własnego biznesu.


Obszary naszego wsparcia – jak pomagamy Właścicielom

MDDP BC wspiera Właścicieli w identyfikacji i zrozumieniu problemów organizacyjnych oraz ich rozwiązaniu w celu osiągnięcia zakładanych celów biznesowych. Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś Właścicielem i:

 • Zdecydowałeś się sprzedać swoją firmę
 • Musisz przeprowadzić zmiany organizacyjne, aby zwiększyć efektywność
 • Chcesz skontrolować efektywność działania swoich zespołów
 • Planujesz dokonać istotnych zmian rozwojowych
 • Chcesz zrozumieć, dlaczego Twoja firma nagle zaczęła osiągać gorsze rezultaty
 • Czujesz, że straciłeś pełnię kontroli nad swoją firmą pomimo jej dynamicznego rozwoju
 • Chcesz zrozumieć, dlaczego Twoi pracownicy nie działają w sposób efektywny
 • Jesteś zrezygnowany, gdyż nie udają się Twoje próby samodzielnego rozwiązania problemów
 • Chcesz się rozwijać, ale czujesz że dobrze byłoby skonsultować się z doradcami spoza Twojego najbliższego kręgu


Przeprowadzimy niezależny przegląd działalności  – aby Właściciel uzyskał pełniejszą wiedzę o swojej firmie

Przeprowadzimy Audyt Organizacyjny firmy, którego celem jest przedstawienie kompleksowego obrazu firmy – wraz z jej silnymi i słabymi stronami, przyczynami spadku wydajności, opisem wewnętrznych problemów oraz rekomendacjami działań naprawczych, aby firma mogła się rozwijać lub zostać korzystnie sprzedana.

Konsultanci MDDP Business Consulting mają szeroką wiedzę o funkcjonowaniu innych organizacji i są w stanie wesprzeć Właściciela pokazując, jak sprofesjonalizowana firma powinna być zorganizowana. Nie będziemy „uczyli Cię Twojego biznesu”, ale pomożemy wdrożyć mechanizmy i narzędzia, które pozwolą Ci lepiej firmą zarządzać.

Rozumiemy, że w prywatnym biznesie powodów nieefektywności może być wiele, a środki finansowe muszą być wydawane bardzo rozsądnie. Ostatecznie – są to nakłady właścicielskie, a nie korporacyjne.


Jak działamy?

Firmy rodzinne i prywatne | Doradztwo | MDDP Business Consulting

Nasze badanie opieramy o wywiady z Właścicielem i kluczowymi pracownikami, aby poznać odmienne punkty widzenia na sytuację firmy.

Audyt Operacyjny wspieramy pracą analityczną – analizujemy raporty zarządcze i dane finansowe (jeśli są przygotowywane), tak aby jakościową ocenę wzbogacić o obiektywne, twarde dane.

 

Efekty projektu MDDP Business Consulting

 • Projekt Audytu Operacyjnego dostarcza Właścicielowi skondensowaną informację o organizacji. Właściciel otrzymuje raport z zawierający:
 • Przekrojowy obraz swojej firmy z merytorycznym komentarzem MDDP Business Consulting
 • Zidentyfikowane nieefektywności w poszczególnych obszarach operacyjnych
 • Ramowy Plan Poprawy Efektywności, zawierający kluczowe  inicjatywy do wdrożenia z punktu widzenia wpływu na działalność operacyjną

 


Przypadek: Audyt Operacyjny – kompleksowa analiza firmy produkcyjnej