MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Podstawowym wyłączeniem w trakcie konsolidacji raportów finansowych Grupy Kapitałowej jest eliminacja wzajemnych sald i rozrachunków (transakcje intercompany).

Korekta konsolidacyjna ma na celu „oczyszczenie” sprawozdania Grupy z transakcji zawartych pomiędzy spółkami Grupy – by to osiągnąć powinniśmy dokonać eliminacji  danej transakcji po obu stronach. Potrzeba ta dotyczy zarówno raportowania statutowego jak i konsolidacji wykonywanej na potrzeby zarządcze.

Typowe korekty intercompany mogą być związane z koniecznością:

  • eliminacji należności i zobowiązań handlowych,
  • eliminacji pożyczek udzielonych w ramach grupy oraz innych rozliczeń finansowych (np. cashpooling),
  • eliminacji przychodów i kosztów związanych ze świadczeniem usług wewnątrz grupy.

W uproszczeniu korekta intercompany powinna polegać na wyłączeniu podczas konsolidacji tej samej wartości po dwóch stronach sprawozdania (np. należności/zobowiązania lub przychody/koszty).

Jednak co zrobić w sytuacji, gdy dwie spółki raportują odmienne wartości?

Problem uzgodnienia sald intercompany jest doskonale znany wszystkim osobom mających praktyczny kontakt z konsolidacją sprawozdań finansowych. Różnice raportowane przez poszczególne spółki mogą wyć wynikiem:

  • błędów popełnionych przez jedną ze spółek (pominięcie lub nieprawidłowa dekretacja transakcji)
  • zastosowania kursów krzyżowych (problem typowy dla wszystkich operacji pomiędzy spółkami raportującymi w różnych walutach funkcjonalnych),
  • odmiennego (niż przyjęto we „wzorcu uzgodnienia”) ujęcia transakcji przez spółki (na przykład kapitalizacja produktów lub usług nabywanych wewnątrz Grupy)
  • przesunięć czasowych, takich jak choćby niezaksięgowane faktury, nierozliczone wpłaty czy towary oczekujące w składzie celnym.


Dla naszych klientów – Grup Kapitałowych różnej wielkości – świadczymy usługi w zakresie:
 

  • mapowania i optymalizacji procesu zamknięcia miesiąca w Grupie Kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem księgowania i uzgadniania wzajemnych sald i rozrachunków oraz raportowania danych niezbędnych do przeprowadzenia konsolidacji statutowej lub zarządczej,
  • przygotowanie formalnych procedur rejestracji i raportowania transakcji wewnątrzgrupowych,
  • wdrożenia systemu Mona InterWeb –  systemu IT usprawniającego proces uzgadniania sald i rozrachunków wewnątrzgrupowych


Oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z uzgodnieniem sald i rozrachunków wewnątrzgrupowych – od wypracowania koncepcji biznesowej dla docelowego procesu po wdrożenie systemu IT wspierającego zespoły księgowe wszystkich spółek w efektywnym, comiesięcznym raportowaniu i uzgadnianiu transakcji wewnątrzgrupowych na potrzeby sprawozdawczości statutowej i zarządczej.