MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

System informacji zarządczej jest kluczowy dla efektywnego zarządzania firmą. Wiele firm napotyka jednak na problemy i ograniczenia związane z uzyskaniem raportów niezbędnych do oceny i analizy wyników i efektywności biznesowej.

Źródłem większości problemów są ograniczone możliwości raportowania biznesowego oferowane przez systemy IT wykorzystywane w działalności operacyjnej. Uzyskanie odpowiednio przetworzonych, zagregowanych i zaprezentowanych wyników finansowych czy wskaźników efektywności bezpośrednio z systemu księgowego czy produkcyjnego jest praktycznie niemożliwe, gdyż rozwiązania te koncentrują się na właściwym rejestrowaniu zdarzeń operacyjnych, zaś dostarczane przez nie raporty zostały zaprojektowane pod kątem specyficznych potrzeb danego procesu lub funkcji, a nie oczekiwań menadżerów lub właścicieli.

Inicjatywa wdrożenia bądź rozwoju narzędzi raportowania zarządczego motywowana jest najczęściej:

 1. Potrzebą uzyskania lepszych (bardziej szczegółowych lub dokładniejszych) informacji na temat wyników i efektywności firmy. Menadżerowie oczekują informacji i raportów, które obecnie nie są dostępne.
 2. Niedopasowanie wykorzystywanych narzędzi do złożoności obecnego procesu raportowania zarządczego. Comiesięczny proces raportowania jest pracochłonny, nietransparentny i obarczony ryzykiem błędów wynikających z ręcznego przetwarzania danych w dziesiątkach powiązanych plików Excel.


Od początku naszej działalności wspieramy naszych klientów w projektowaniu i wdrażaniu efektywnych modeli i systemów budżetowania i prognozowania. Realizujemy projekty zarówno dla największych polskich firm, oczekujących wsparcia eksperckiego w doskonaleniu bądź rozwoju wykorzystywanych dotychczas rozwiązań jak i z mniejszymi firmami, którym pomagamy zaprojektować system informacji menadżerskiej dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Koncentrujemy sią na dostarczaniu skutecznych, kompletnych narzędzi łączących know-how biznesowy z możliwościami nowoczesnych rozwiązań IT. Unikalnym wyróżnikiem naszej oferty jest połączenie:

 • profesjonalnych usług doradztwa biznesowego w zakresie projektowania i optymalizacji systemów raportowania zarządczego oraz
 • możliwości implementacji wypracowanych koncepcji i modeli w ramach wdrożenia systemu FlexiReporting, automatyzującego proces przygotowania raportów menadżerskich oraz wspierającego procesy budżetowania i prognozowania.

W ten sposób zapewniamy naszym klientom na wszystkich etapach prac nad docelowym systemem raportowania zarządczego, dostarczając na koniec współpracy w pełni funkcjonalne rozwiązanie IT będące podstawowym źródłem informacji dla menadżerów i analityków finansowych.

Projekty realizowane są przez zespół projektowy, w którego skład wchodzą zarówno konsultanci posiadający rozległą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości zarządczej (eksperci z certyfikatami CIMA, ACCA lub uprawnieniami biegłych rewidentów) jak i eksperci w zakresie wdrożeń systemów IT, odpowiedzialni za implementację wypracowanych koncepcji z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i rozwiązań.

Nasza oferta usług w obszarze projektowania i optymalizacji procesów raportowania zarządczego obejmuje:

 • projektowanie docelowego zakresu i układu informacji menadżerskiej uwzględniającego potrzeby kadry kierowniczej oraz zakres danych rejestrowanych w systemach transakcyjnych,
 • opracowanie szczegółowej koncepcji raportowania finansowego i biznesowego na bazie posiadanych transakcyjne (np. projektowanie Menadżerskiego Rachunku Wyników na podstawie zestawienia sald i obrotów księgi głównej),
 • projektowanie modeli i rozliczania kosztów, umożliwiających uzyskanie lepszej informacji na temat rentowności produktów i usług,
 • wdrożenia systemów i rozwiązań IT (w szczególności systemu FlexiReporting) zgodnie z wypracowaną koncepcją biznesową.

Wdrożenie systemu FlexiReporting pozwala na automatyzację raportowania menadżerskiego – integracja z systemami źródłowymi (system finansowo-księgowy, ewidencja magazynowa, system CRM) oraz dostępność raportów on-line pozwalają poprawić jakość i terminowość raportowania, a jednocześnie dostarczyć menadżerom informacji szczegółowych niedostępnych w przypadku ręcznego przygotowywania raportów przez kontrolerów lub analityków.

Wspierając naszych klientów w tworzeniu i doskonaleniu systemów informacji zarządczej dotykamy szczegółowych aspektów biznesowych związanych ze specyfiką ich działalności. Między innymi pomagamy w:

 • projektowaniu wielopoziomowego rachunku marż dla firm produkcyjno-handlowych, umożliwiającego przypisanie odpowiedzialności menadżerskiej do poszczególnych pozycji i przekrojów biznesowego rachunku wyników (raportowanie marży po koszcie standardowym, odchyleń produkcyjnych, rozliczanie kosztów logistyki i dostaw do klientów, etc),
 • raportowania biznesowego dla firm handlowych (hurtownicy, sieci detaliczne) umożliwiających analizę całkowitej marży (back margin) na produktach i dostawcach / kontrahentach z uwzględnieniem całości rozliczeń finansowych.
 • rozliczania i alokacji kosztów wspólnych na potrzeby kalkulacji rentowności projektów i usług,
 • tworzeniu specjalizowanych rozwiązań wspierających raportowanie wybranych funkcji biznesowych (np. raportowanie FTE i kosztów HR, monitorowanie kosztów dostaw do klientów, etc).

 

Budżetowanie i prognozowanie są procesami ściśle powiązanymi z raportowaniem zarządczym. W nowocześnie zarządzanych firmach monitorowanie realizacji budżetu i analiza odchyleń są istotnym elementem comiesięcznej analizy wyników. W MDDP Business Consulting kompetencje i rozwiązania, które pozwalają skutecznie projektować i wdrażać kompleksowe rozwiązania wspierające wszystkie procesy controllingowe: budżetowanie, raportowanie zarządcze ukierunkowane na analizę odchyleń do realizacji planów oraz cykliczne prognozowanie.