MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Regulacje prawne dotyczące prowadzenia księgowości uzależnione są od formy prowadzonej działalności. W MDDP-Outsourcing oferujemy m.in. obsługę księgową spółek prawa handlowego i inne usługi dostosowane do oczekiwań naszych Klientów.

Księgowość w spółce z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Konieczne jest prowadzenie oddzielnego rachunku firmy, ścisła ewidencja każdej operacji (również gotówkowej) oraz sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego. Władze spółki na ogół oczekują od pracowników biura rachunkowego terminowości i rzetelnego raportowania.

Usługi księgowe dla spółek komandytowych

Podobnie jak w przypadku spółki z o.o., spółka komandytowa jest zobligowana do prowadzenia pełnej księgowości. Jedyną znaczącą różnicą między tymi formami działalności jest to, iż spółka komandytowa nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego.

Księgowość spółek akcyjnych

Choć spółki akcyjne są atrakcyjne dla przedsiębiorców ze względu na zmniejszenie odpowiedzialności akcjonariuszy, podmiotowość prawną czy możliwość emitowania akcji, stwarzają wyzwanie dla księgowych – konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości i przygotowywanie jakościowej informacji zarządczej. Nasze biuro rachunkowe może pochwalić się doświadczeniem w obsłudze dużych spółek z międzynarodowym kapitałem, a także współpracą z podmiotami, na których ciąży obowiązek raportowania na GPW, NC i giełdach światowych. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom wysoką jakość usług księgowych dla spółek akcyjnych.

Księgowość grupy kapitałowej

Grupy kapitałowe, które niejako spajają ze sobą oddzielne podmioty będące osobnymi spółkami, wymagają skomplikowanego procesu księgowania. Oprócz rachunkowości, którą prowadzić musi każda ze spółek, niezbędna jest również ujednolicona ewidencja dla grupy jako całości. Wymaga to od księgowych zdolności do optymalizowania wszelkich procesów i szczególnej uważności przy bieżącej obsłudze księgowej grupy.

Usługi księgowe dla firm produkcyjnych

Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań księgowych dla firm produkcyjnych. Zapewniamy indywidualne podejście do specyfiki i wymagań organizacji, co w przypadku firm o profilu produkcyjnym ma szczególne znaczenie. Ich funkcjonowanie wymaga planowania i efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami. Dlatego oprócz prowadzenia ksiąg i rozliczeń podatkowych, możemy zaoferować naszym Klientom przygotowanie jakościowych analiz finansowych, np. na temat rentowności produktów i usług.  

Księgowość dla funduszy inwestycyjnych

Inwestycja w zamknięte fundusze inwestycyjne umożliwia podmiotom odroczenie momentu opodatkowania dochodu dzięki reinwestycji środków w kolejne projekty i przedsięwzięcia. Jakościowa obsługa księgowa funduszy inwestycyjnych wymaga doskonałej znajomości przepisów rachunkowych, sprawnego systemu obiegu dokumentów oraz współpracy z depozytariuszem.

Usługi księgowe dla firm w MDDP Outsourcing

Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksową obsługę księgową firm niezależnie od przyjętej formy prawnej i profilu działalności. Zatrudniamy specjalistów w zakresie księgowości, kadr i płac, podatków. Dzięki temu nad realizacją poszczególnych zadań zawsze czuwa odpowiedni specjalista.