MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Precyzyjnie określamy zakresy odpowiedzialności w tworzeniu budżetów cząstkowych, odpowiedzialność za stworzenie pełnego (skonsolidowanego) budżetu firmy, odpowiedzialność za zatwierdzanie budżetu.

Tworzymy precyzyjne instrukcje pomagające menedżerom dobrze opracować ich budżety cząstkowe. Opracowujemy dokładny harmonogram budżetowania, tworzenia prognoz oraz przygotowywania regularnych raportów z wykonania budżetu.

Projektujemy i tworzymy również modele planistyczne pozwalające na powiązanie sprawozdań finansowych firmy z budżetami cząstkowymi, takimi jak:

 • budżet sprzedaży,
 • budżet produkcji,
 • budżet kosztów ogólnego zarządu,
 • budżet HR,
 • budżet nakładów inwestycyjnych

Gwarantujemy zgodność reguł planistycznych ze standardami raportowania zarządczego danej firmy. Dostarczamy rozwiązania zawierające reguły i mechanizmy kalkulacji i konsolidacji budżetów szczegółowych, pozwalające na planowanie metodami top-down, bottom-up czy middle-out. Dostarczamy rozwiązania dopasowane do struktury biznesowej danej firmy. Zapewniamy spójność i poprawność merytoryczną modelu na wszystkich etapach przepływu informacji.

Projektujemy kalkulacje poprawiające czytelność i użyteczność danych budżetowych, takie jak:

 • model kalkulacji kosztu jednostkowego produktu
 • budżetowanie niewykorzystanych mocy produkcyjnego
 • konsolidacja zarządcza budżetów

Tworzymy przejrzyste formularze planistyczne i raporty pozwalające właścicielom budżetu w sposób efektywny uzupełnić odpowiednie wartości.

Usprawnienie modelu budżetowego firmy może pociągać za sobą konieczność dostosowania struktur i reguł obliczeniowych wykorzystywanych na etapie dekretacji księgowej lub rachunku kosztów.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba pomagamy wdrożyć standard costing, modyfikujemy zasady kalkulacji kosztów produktów, wyceny zapasów czy alokacji kosztów pośrednich itp. Wspieramy naszych Klientów w dostosowaniu zakładowego planu kont czy struktury MPK, tak by zapewnić precyzyjną informację zarządczą w układzie porównywalnym z danymi pochodzącymi z modelu budżetowego.

Rozwiązania IT usprawniające procesy budżetowania i prognozowania

FlexiReporting to rozwiązanie, które stworzyliśmy z myślą o firmach poszukujących efektywnego i elastycznego systemu IT wspierającego procesy budżetowania i prognozowania. Jest to innowacyjny system w pełni wspierający proces budżetowania, prognozowania i raportowania wyników, który zapewnia komplet funkcjonalności niezbędnych do efektywnego przeprowadzenia procesu budżetowego:

 • możliwość centralnego projektowania formatek i reguł planistycznych,
 • elastyczne zarządzanie uprawnieniami i rolami użytkowników,
 • wsparcie dla tworzenia zaawansowanych modeli planistycznych,
 • kontrola nad przebiegiem procesu,
 • predefiniowane mechanizmy sprawozdawczości finansowej i konsolidacji zarządczej,
 • łatwy import danych Actual z różnych źródeł.
   

Elastyczność systemu sprawia, iż doskonale sprawdza się on w różnego rodzaju firmach. FlexiReporting jest z powodzeniem wykorzystywany przez sieci handlowe, firmy dystrybucyjne jak i międzynarodowe grupy z branży produkcyjnej.

Wdrożenie FlexiReporting jest doskonałym wyborem dla wszystkich planujących optymalizację procesu budżetowego.  System z powodzeniem zastępuje dotychczasowe modele budżetowe oparto o MS Excel, eliminując wszystkie niedogodności wynikające z ograniczonych możliwości kontroli i automatyzacji przepływu danych.

Więcej zalet systemu FlexiReporting

 

Projekty zrealizowane dla naszych Klientów wspierające prognozowanie i budżetowanie
 


Wdrożenie systemu do raportowania zarządczego w Grupie Polpharma


Budowa i optymalizacja systemów księgowych i controllingowych


Modelowanie finansowe, opracowanie biznes planu i wycena


Przygotowanie modeli do prognozowania finansowego


Przygotowanie modelu finansowego dla akademika