MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Złożoność funkcjonowania dzisiejszych przedsiębiorstw wynika, między innymi z coraz większej skali działania, komplikacji procesów biznesowych czy zmian relacji z dostawcami i klientami.

Firmy muszą dostosować swój sposób funkcjonowania do zmieniających się warunków biznesowych. Zarówno międzynarodowe grupy kapitałowe jak i lokalne przedsiębiorstwa funkcjonują na wielu rynkach jednocześnie. Mnogość produktów, kontrahentów i kanałów dystrybucji sprawia, że dostępność wiarygodnej i terminowej informacji zarządczej staje się krytycznym czynnikiem wpływającym na możliwość podejmowania optymalnych decyzji biznesowych.

Tym samym dobrze zarządzany dział finansowy powinien:

  • zapewnić wiarygodnie i terminowo wymagane dane (zarówno na potrzeby wewnętrzne jak i zewnętrzne)
  • funkcjonować efektywnie biorąc pod uwagę wewnętrzną efektywność kosztową
  • zorganizować procesy księgowo-finansowe w optymalny sposób z punktu widzenia reszty organizacji
  • zapewnić niezbędny poziom kontroli

Spełnienie powyższych wymagań będzie zależało od wielu czynników takich jak organizacja procesów na styku księgowość i reszta organizacji, obiegu dokumentów, wykorzystywanych systemów (finansowo księgowych, systemów budżetowania i raportowania), procesu zamknięcia miesiąca czy konsolidacji.

Wspieramy działy finansowe firmy w obszarach takich jak:Organizacja procesów księgowych Usprawnienie procesu zamknięcia miesiaca Kontrole wewnętrzne (wdrożenie i monitoring)
Konsolidacja sprawozdań finansowych Budżetowanie i prognozowanie Raportowanie finansowe (informacja zarządcza)
Uzgadnianie transakcji wewnątrzgrupowych