MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Współpraca z zarządem w celu opracowania strategii firmy Współpraca z zarządem w celu opracowania strategii firmy
Wiodący producent i sprzedawca mebli, dodatków oraz wyposażenia wnętrz

________________
 

|   SYTUACJA   |
 • Nowy Zarząd Spółki zwrócił się do MDDP o pomoc w wypracowaniu kierunków strategicznego rozwoju Grupy Kapitałowej. Ze względu na dużą liczbę spółek w grupie (spółki handlowe i zakłady produkcyjne) oraz kompleksowość prowadzonej działalności, Zarząd potrzebował pełnego, obiektywnego spojrzenia na zasoby będące w jego dyspozycji oraz optymalny kierunek ich wykorzystania.
 • W ostatnich latach sytuacja rynkowa uległa zmianie na niekorzyść Spółki - na znaczeniu zyskiwali inni gracze, dysponujący istotnie mniejszymi aktywami produkcyjnymi oraz mniej rozległą siecią sprzedaży. Zarząd dysponował dużą wiedzą operacyjną oraz rozumiał dynamikę rynku, rozumiał jednak potrzebę zewnętrznego spojrzenia na organizację oraz strukturyzację podejścia do analizy.

|   PODEJŚCIE   |
 • Przeprowadziliśmy serię 4 warsztatów z Zarządem oraz kilkanaście spotkań roboczych z pracownikami działu kontrolingu, produkcji, sprzedaży, logistyki i HR.
 • Konsultanci MDDP wykonali szereg analiz niezbędnych do kompleksowego zrozumienia modelu biznesowego Spółki, w tym:

 • Przepływy finansowe w Grupie Kapitałowej – dystrybucja przychodu, kosztów i marży realizowanej w kolejnych krokach łańcucha wartości
 • Strukturę sprzedaży i rentowność według asortymentu i kierunków geograficznych - na poziomie kategorii oraz wybranych, kluczowych modeli produkcyjnych
 • Analizę kosztu logistycznego transportu między zakładami oraz obsługa zwrotów i reklamacji
 • Analizę wykorzystania mocy produkcyjnych oraz przepływ surowca i półproduktów w Grupie
 • Analizę wykorzystywanych technologii produkcyjnych oraz możliwości substytucji
 • Analizę rynku, ze szczególnym uwzględnieniem modeli biznesowych kluczowych konkurentów
 • Badanie terenowe ruchu klientów w salonach własnych oraz kluczowego konkurenta
   
 • W trakcie warsztatów Zarząd, przy wsparciu MDDP, dyskutował nad wynikami przeprowadzanych analiz oraz był w stanie podjąć decyzje w zakresie kierunku strategicznego rozwoju w oparciu o wiarygodne i obiektywne dane analityczne. Konsultanci MDDP wspierali Zarząd w interpretacji wyników oraz dzielili się wiedzą zdobytą w pracy dla klientów z innych branż, co istotnie przyczyniło się do wyciągnięcia wniosków z analiz.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

MDDP stworzyło nowy model analityczny przepływów finansowych w Grupie Kapitałowej oraz zaprezentowało nowe spojrzenie na prowadzoną działalność, prezentując Zarządowi faktyczną rentowność produktów oraz sposób budowania przychodu i marży w transakcjach wewnętrznych i zewnętrznych. Zostały zidentyfikowane kluczowe silne i słabe strony Spółki oraz opracowane sposoby wykorzystania szans rynkowych w oparciu o posiadane zasoby.

 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingKonsultanci MDDP opracowali Mapę Wartości Grupy Kapitałowej obejmującą kluczowej segmenty działalności operacyjnej oraz czynniki warunkujące sukces wdrożenia. MDDP przygotowało szereg inicjatyw strategicznych niezbędnych do uruchomienia w najbliższych 5 latach oraz opracowało Matrycę Celów MBO dla kluczowej kadry managerskiej wraz z dedykowanymi KPI. Całość projektu została podsumowana w kompleksowym dokumencie Strategii Grupy Kapitałowej, a jej skrócona wersja w formie prezentacji zarządczej została przedstawiona na spotkaniu strategicznym.

 

________________