MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Realizacja MDDP Business Consulting dla spółki z branży telekomunikacyjnej Przegląd finansowy due diligence
Spółka z branży telekomunikacyjnej

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Spółka nabyła udziały, od włoskiej firmy, w polskiej spółce telekomunikacyjnej, która na podstawie przetargu UKE otrzymała do 2022 r. rezerwację częstotliwości GSM 1800.
  • Zgodnie z zapisami umowy sprzedaży udziałów, spółka miała miesiąc od daty podpisania umowy na weryfikację aktywów netto zakupionej spółki na dzień zawarcia transakcji.
  • W przypadku stwierdzenia zawyżenia aktywów netto na dzień transakcji, spółka była uprawniona do renegocjacji ceny zakupu udziałów.

|   PODEJŚCIE   |
  • Konsultanci MDDP Business Consulting dokonali przeglądu finansowego bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki telekomunikacyjnej na dzień zawarcia transakcji, w celu identyfikacji nietypowych zdarzeń o istotnym wpływie na spółkę.
  • Zweryfikowano zgodność przygotowanych przez spółkę informacji finansowych z przepisami Ustawy o Rachunkowości i zidentyfikowano kwestie, które mogą mieć istotny wpływ na zmianę wartości aktywów netto na dzień bilansowy.
  • Zidentyfikowano również ryzyka finansowe wynikające z zawartych przez spółkę umów oraz z jej działalności operacyjnej.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

W wyniku naszych prac powstał raport z przeglądu finansowego, prezentujący potencjalne
korekty do informacji finansowych przekazanych przez spółkę telekomunikacyjną oraz
ryzyka finansowe związane z jej działalnością.
 

________________