MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Wyceny oddziału spółki w oparciu o podejście dochodowe, oraz znaku towarowego metodą hipotecznych opłat licencyjnych.

 

"Niniejszym potwierdzamy, że MDDP Sp. z o.o. Finanse i Księgowość Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, sporządziła w 2011 roku na zlecenie POLNORD SA:

  • wycenę ZCP Oddział Marketingu w oparciu o podejście dochodowe na potrzeby wniesienia do spółki celowej, wartość przedmiotu wyceny wyniosła powyżej 50 mln zł;
  • wycenę znaku towarowego „POLNORD” dokonana w oparciu o metodę hipotetycznych opłat licencyjnych na potrzeby wniesienia do spółki celowej, wartość przedmiotu wyceny wyniosła powyżej 50 mln zł;
  • wycenę ZCP Oddział Nieruchomości Inwestycyjnych oszacowaną metodą skorygowanych aktywów netto na potrzeby wniesienia do spółki celowej, wartość przedmiotu wyceny wyniosła powyżej 200 mln zł.

 

Prace wykonane przez MDDP Sp. z o. o. Finanse i Księgowość Sp. k. zostały przeprowadzone zgodnie z warunkami umownymi, w sposób należyty, z zachowaniem najwyższej staranności i w zgodzie z powszechnie przyjętą metodologią przeprowadzanie wycen tego rodzaju."

Andrzej Podgórski
Wiceprezes Zarządu