MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Obsługa wirtualnego data room’u. Stworzenie szczegółowego planu projektu wydzielenia banku ze struktur Grupy WestLB AG.

 

"Na przełomie 2009 i 2010 roku trwał proces sprzedaży ówczesnego banku WestLB Bank Polska S.A. (części międzynarodowej Grupy West LB AG), którego elementem były przeglądy typu due diligence finansowe, podatkowe i prawne przeprowadzane przez potencjalnych inwestorów. Ponadto jednym z kluczowych elementów procesu sprzedaży, było odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie wydzielenia organizacyjnego i systemowego Banku z silnie scentralizowanych struktur Grupy WestLB AG.

MDDP Sp. z o. o. Finanse i Księgowość Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, świadczyła na rzecz naszego Banku następujące usługi doradcze:

  • obsługa wirtualnego data room w trakcie trwającego due diligence banku, w tym przygotowywanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych kupujących dotyczących różnorakich aspektów działalności Banku,
  • określenie zakresu i sporządzenie szczegółowego planu projektu wydzielenia banku ze struktur Grupy WestLB AG, w tym określenie obszarów wymagających zmian proceduralnych, operacyjnych czy systemowych.

Prace wykonane przez MDDP Sp. z o. o. Finanse i Księgowość Sp. k. zostały przeprowadzone zgodnie z warunkami umownymi, w sposób należyty, z zachowaniem najwyższej staranności i w zgodzie z powszechnie przyjętą metodologią przeprowadzanie prac tego rodzaju."

Jarosław Lejko
Członek Zarządu

Dyrektor d.s. operacyjnych