MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Realizacja MDDP Business Consulting dla wiodącego operatora telekomunikacyjnego Operacyjne due diligence spółki
Wiodący operator telekomunikacyjny

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Jeden z kluczowych operatorów telekomunikacyjnych na rynku, w ramach rozwoju oferty produktowej podjął decyzję o zakupie branżowej spółki
  • W chwili decyzji potencjalna spółka była częścią większej Grupy, z którą była w bardzo silnym stopniu powiązana operacyjnie
  • Przed podjęciem decyzji o zakupie niezbędne było przeanalizowanie czy po wydzieleniu ze struktury Grupy nowy podmiot będzie w stanie w dalszym ciągu świadczyć swoje usługi na niezmienionym poziomie

|   PODEJŚCIE   |
  • Konsultanci MDDP zmapowali i przeanalizowali całość procesów zachodzących w nowej spółce wraz ze wszelkimi powiązaniami i zależnościami od spółki matki
  • Przeprowadzono szereg wywiadów z pracownikami obu spółek skupiając się na wszystkich istniejących formalnych i nieformalnych powiązaniach
  • Skupiono się na tych obszarach, które były krytyczne dla możliwości prowadzenia operacji jak i tych, których zastąpienie przez zewnętrznych (nie będących częścią Grupy) dostawców było najbardziej skomplikowane

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

W wyniku prac przygotowano raport, w którym szczegółowo opisano istniejące procesy,
powiązania, użytkowników, wykorzystywane zasoby wskazując ich lokalizacje w strukturze
całej Grupy
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zidentyfikowano wszystkie krytyczne obszary dzielności nowej spółki, których świadczenie
wciąż wymagało relacji ze spółką matką
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zaproponowano potencjalne sposoby rozliczeń dla tych usług i relacji, które musiały
w początkowym okresie pozostać pomiędzy nową spółka a Grupą
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Raport był bazą do opracowywanych przez działy prawne umów mających zabezpieczyć
operacje nowej spółki po dokonaniu akwizycji i zmianach właścicielskich

________________