MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Przeprowadzenie audytów operacyjnych oraz kontroli dokumentacji podmiotów będących Operatorami Telewizji Kablowej.

 

"Niniejszym potwierdzamy, ze MDDP Sp. z o.o. Finanse i Księgowość sp. k. (działająca pod marka MDDP Business Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, przeprowadziła audyty operacyjne, polegające na sprawdzeniu i kontroli dokumentacji podmiotów będących Operatorami Telewizji Kablowej. Audyt obejmował w szczególności:

  • dokonanie kontroli i sprawdzenie dokumentacji w zakresie deklarowanych podstaw rozliczeniowych należności licencyjnych za rozprowadzanie licencjonowanych programów Canal+ Cyfrowy Sp. z o. o.
  • ustalenie podstaw rozliczeniowych opłat licencyjnych na rzecz Canal+ Cyfrowy Sp. z o. o. wynikających z dwustronnych umów pomiędzy Nadawcą, a Operatorem Telewizji Kablowej.

 

Od 2009 roku MDDP zrealizowało 8 audytów operacyjnych Operatorów Telewizji Kablowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. W ramach lego projektu pracownicy MDDP przygotowali harmonogram działania oraz opracowali autorską metodologię przeprowadzenia audytu.

Wynikiem przeprowadzonych prac były pisemne protokoły z przeprowadzonej kontroli potwierdzone podpisem Operatora Telewizji Kablowej. Prace wykonane przez MDDP Sp. z o. o. Finanse i Księgowość Sp. k. zostały przeprowadzone zgodnie z warunkami umownymi, w sposób

należyty, z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalnymi. Pracownicy MDDP wykazali się profesjonalizmem w trakcie przeprowadzania audytów oraz terminowością w sporządzaniu i prezentowaniu kompletnej dokumentacji poaudytowej (raportów, analiz ilościowych, testów zgodności danych, wyników audytu technicznego sieci TVK)."

Ewa Zamojska