MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Realizacja MDDP Business Consulting dla Klienta z branży metalowej Cykliczne audyty systemu kontroli wewnętrznej
Zagraniczna spółka produkcyjna wchodząca w skład międzynarodowego koncernu

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Klient posiada jednostkę zależną w Polsce, która zgodnie z ustawą SOX podlega cyklicznym przeglądom środowiska kontroli.
  • Czynności te zlecono MDDP jako zewnętrznemu, niezależnemu podmiotowi mającemu za zadanie ocenę systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz przedstawienie ewentualnych rekomendacji mających na celu usprawnienie funkcjonowania procesów kontrolnych.
  • Dodatkowym zadaniem było przygotowanie dla pracowników szkolenia z zakresu założeń przepisów SOX oraz metodologii i zasad przeprowadzania audytów kontroli.

|   PODEJŚCIE   |
  • Konsultanci MDDP Business Consulting przeprowadzili, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, cały cykl testowania środowiska kontroli wewnętrznych
  • Wywiad badający istniejące schematy procesów biznesowych i macierzy kontroli

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Oprócz standardowego testowania, MDDP wniosło do Spółki wartość dodaną w postaci rekomendacji dotyczących usprawnień działania procesów kontroli oraz pomogło w dostosowaniu korporacyjnego planu badania do specyfiki polskiej spółki
 

________________