MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Analiza potencjału rynkowego kategorii w e-commerce (retail) Analiza potencjału rynkowego kategorii
Wiodąca platforma transakcyjna działająca na rynku e-commerce

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Platforma e-commerce umożliwiająca sprzedaż towarów i usług on-line w wielu branżach w odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się rynek zdecydowała o przygotowaniu planu komercyjnego. Plan komercyjny miał zapewnić, że wszystkie niezbędne działania w obszarze oferty i wsparcia sprzedaży są zaadresowane i zaplanowane.
  • MDDP zostało zaangażowane w przeprowadzenie analiz i oceny poszczególnych kategorii oraz wskazanie obszarów z największym potencjałem rynkowym.

|   PODEJŚCIE   |
  • W ramach przeprowadzonych prac MDDP zdefiniowało i przedstawiło podejście do przeprowadzenia analizy i oceny poszczególnych kategorii. Na podstawie przyjętej metodyki przeprowadzono analizy ilościowe poszczególnych kategorii pod kątem ich potencjału rynkowego, a następnie przeprowadzono warsztaty, na których wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za kategorie przygotowana została ocena jakościowa.
  • Na podstawie uzyskanych danych ilościowych i jakościowych oceniony został potencjał możliwości rozwoju kategorii  i wskazane najbardziej atrakcyjne obszary.
  • Dodatkowo przedstawione zostały rekomendacje odnośnie podejścia do zwiększenia podaży na platformie oraz zidentyfikowane akcje popytowe.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Na bazie przeprowadzonej analizy potencjału rynkowego kategorii przygotowany został plan komercyjny dla platformy zawierający szczegółowe działania w obszarze podaży i popytu. Działania zaplanowane w planie komercyjnym były wkładem do przygotowania budżetu firmy.

________________