MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

_________________

 

|   Referencje  |

 


CANAL+ Cyfrowy Griffin Advsors Trigon Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.
Przeprowadzenie audytów operacyjnych, polegających na sprawdzeniu i kontroli dokumentacji Przeprowadzenie finansowego przeglądu due diligence Doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw Obsługa wirtualnego data room’u
Przeprowadzenie audytów operacyjnych, polegających na sprawdzeniu i kontroli dokumentacji podmiotów będących Operatorami Telewizji Kablowej. >> Przeprowadzenie finansowego przeglądu due diligence firmy z branży nieruchomości, na potrzeby transakcyjne. >> Doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wykonywanie przeglądów księgowych. >> Obsługa wirtualnego data room’u. Stworzenie szczegółowego planu projektu wydzielenia banku ze struktur Grupy WestLB AG. >>
Empik Sp. z o.o. TP S.A. Polnord S.A. Gruner+Jahr Polska
Wycena przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników jego majątku Wycena spółki w oparciu o podejście dochodowe oraz porównawcze Wycena oddziału spółki w oparciu o podejście dochodowe Wycena udziałów w spółkach na potrzeby transakcyjne

Wycena przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników jego majątku w oparciu o podejście dochodowe na potrzeby transakcyjne. >>

 

Wycena spółki w oparciu o podejście dochodowe oraz porównawcze na potrzeby transakcyjne. >> Wycena oddziału spółki w oparciu o podejście dochodowe, wycena znaku towarowego metodą hipotecznych opłat licencyjnych. Wycena metodą skorygowanych aktywów netto. >> Wycena udziałów w spółkach na potrzeby transakcyjne, dokonana w zgodzie z podejściem dochodowym. >>
Pol Perfect Sp. z o.o. Edipresse Polska S.A.
Wycena przedsiębiorstwa w oparciu o podejście dochodowe Wycena wartości niematerialnych w oparciu o podejście dochodowe
Wycena przedsiębiorstwa w oparciu o podejście dochodowe na potrzeby transakcyjne. >> Wycena wartości niematerialnych w oparciu o podejście dochodowe na potrzeby transakcyjne. >>

|   Realizacje   |
MDDP Business Consulting - realizacja dla spółki z branży telekomunikacyjnej

Przegląd finansowy due diligence spółki z branży telekomunikacyjnej

Dokonano przeglądu finansowego bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki telekomunikacyjnej na dzień zawarcia transakcji, w celu identyfikacji nietypowych zdarzeń o istotnym wpływie na spółkę. W wyniku prac powstał raport, prezentujący potencjalne korekty do informacji finansowych przekazanych przez spółkę telekomunikacyjną oraz ryzyka finansowe związane z jej działalnością. >>

MDDP Business Consulting - realizacja dla wiodącego operatora telekomunikacyjnego

Operacyjne due dilligence spółki z branży telekomunikacyjnej

Konsultanci MDDP zmapowali i przeanalizowali całość procesów zachodzących w nowej spółce wraz ze wszelkimi powiązaniami i zależnościami od spółki matki. W wyniku prac przygotowano raport, który był bazą do opracowywanych przez działy prawne umów mających zabezpieczyć operacje nowej spółki po dokonaniu akwizycji i zmianach właścicielskich. >>

MDDP Business Consulting - realizacja dla spółki z branży metalowej

Cykliczne audyty systemu kontroli wewnętrznej zgodnie ze standardami SOX

Podjęliśmy się oceny systemu kontroli wewnętrznej w spółce Klienta. Naszym głównym zadaniem było przedstawienie zaleceń dotyczących zwiększenia efektywności procesów kontroli. Dodatkowym celem było opracowanie odpowiedniego dla pracowników szkolenia w zakresie przepisów SOX oraz zasad dotyczących przeprowadzania kontroli wewnętrznych. >>

MDDP Business Consulting - realizacja dla wiodącego producenta i sprzedawcy mebli, dodatków oraz wyposażenia wnętrz

Współpraca z zarządem w celu opracowania strategii firmy

Zarząd Spółki Klienta poprosił MDDP Business Consulting o wsparcie opracowania kierunków rozwoju Grupy. Niekorzystne zmiany na rynku od pewnego czasu sprzyjały konkurencji Klienta. Po przeprowadzeniu analiz, a także warsztatów strategicznych, wspólnie z Zarządem nasi konsultanci opracowali Matrycę Celów MBO oraz dedykowane KPI dla mangerów. >>

MDDP Business Consulting - realizacja dla spółki z branży e-commerce

Analiza potencjału rynkowego kategorii

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku (a raczej jego dynamiczny rozwój) opracowaliśmy na potrzeby naszego Klienta plan komercyjny dla platformy sprzedażowej, zawierający instrukcje działań i realizacji strategii w obszarach podaży i popytu. Nasze działania były elementem przygotowania budżetu firmy. >>