MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Przygotowanie standardu zarządzania projektami Przygotowanie standardu zarządzania projektami
Wiodąca grupa działająca w branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Grupa kapitałowa skupiająca kilkanaście spółek produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych. Spółka publiczna notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Skarb Państwa.
  • Grupa była zainteresowana wprowadzeniem jednolitego modelu zarządzania projektami, spójnego dla wszystkich funkcji oraz wszystkich spółek zależnych. Konsultanci MDDP zostali poproszeni o przygotowanie procesów zarządzania projektami, szablonów dokumentów występujących w procesie oraz zbudowanie elektronicznego systemu do zarządzania i gromadzenia informacji projektowych oraz generowania raportów menadżerskich.

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP zrealizowało projekt w dwóch etapach. W pierwszym, przeprowadzono audyt istniejących procedur oraz dokumentów odnoszących się do zarządzania projektami oraz zinwentaryzowano aktualnie realizowane w firmie przedsięwzięcia, które mogłyby być realizowane w formie projektów.
  • W drugim etapie, po przeprowadzeniu wywiadów z przedstawicielami wszystkich funkcji realizujących projekty oraz serii warsztatów z zespołem projektowym Klienta, konsultanci MDDP przygotowali procedurę zarządzania projektami, komplet szablonów dokumentów oraz system IT bazujący na programach Excel i Access do gromadzenia danych i generowania raportów.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Po wdrożeniu systemu przy wsparciu pionu IT klienta i przeszkoleniu ponad 300 pracowników Grupy oraz spółek zależnych rozwiązanie zaproponowane przez MDDP zostało wdrożone w całej organizacji.

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Obecnie, wg stanu wiedzy MDDP narzędzie jest wykorzystywane do raportowania wszystkich projektów realizowanych w organizacji i jednocześnie wykorzystywane do planowania i monitorowania realizacji wszystkich projektów z wyłączeniem projektów operacyjnych.

________________