MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Przeprowadzenie szkoleń dla Kadry Kierowniczej z zakresu zarządzania kosztami projektu Przeprowadzenie szkoleń dla Kadry Kierowniczej
Przedsiębiorstwo świadczące usługi budowlano-montażowe

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Firma realizuje inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem.
  • W związku z realizacją projektów inwestycyjnych spółka zdecydowała się na przeszkolenie kadry menedżerskiej w zakresie wiedzy finansowej.
  • MDDP zostało zaangażowane do opracowania szkoleń menedżerskich z zakresu zarządzania kosztami projektu.

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP przygotowało szkolenie skrojone na miarę potrzeb spółki w formie warsztatów obejmujących wiedzę teoretyczną i część praktyczną poświęconą rozwiązywaniu zagadnień o charakterze „case study”.
  • Program szkoleń obejmował podstawowe bloki tematyczne składające się z: kontekstowego spojrzenia na ocenę finansową spółki, analizy wskaźnikowej, zastosowania dźwigni finansowej i operacyjnej, metod oceny projektów, podejścia „earned value management” oraz zagadnień związanych z rozliczaniem kontraktów budowlanych.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Program szkoleniowy został zrealizowany przez doświadczony zespół doradców MDDP składający się z partnera i senior menedżera działu MDDP Business Consulting.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Szkolenie uzyskało pozytywne opinie od kadry menedżerskiej spółki. Wiedza przekazana podczas warsztatów określona została mianem wartościowej w praktyce biznesowej.

________________