MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

_________________

 

|   Referencje  |
LCP Properties Sp. z o.o. Grupa LOTOS S.A.
Pełnienie roli Managera w ramach projektu wdrożenia systemów SAP Business One oraz Horizon Wdrożenie standardów zarządzania projektami w Grupie Lotos S.A.
Pełnienie roli Managera w ramach projektu wdrożenia systemów SAP Business One oraz Horizon, jak również procesu przejęcia usług księgowych (in-sourcing). >> Wdrożenie standardów zarządzania projektami oraz narzędzi IT >>

|   Realizacje   |
MDDP Business Consulting - realizacja dla przedsiębiorstwa świadczącego usługi budowlano-montażowe

Przeprowadzenie szkoleń dla Kadry Kierowniczej z zakresu zarządzania kosztami projektu

MDDP przygotowało szkolenie skrojone na miarę potrzeb spółki w formie warsztatów obejmujących wiedzę teoretyczną i część praktyczną poświęconą rozwiązywaniu zagadnień o charakterze „case study”. >>

MDDP Business Consulting - realizacja dla wiodącej firmy działającej w branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej

Przygotowanie standardu zarządzania projektami

Grupa była zainteresowana wprowadzeniem spójnego modelu zarządzania projektami. MDDP przeprowadziło audyt stanu obecnego, a następnie przygotowało procedury, dokumenty oraz system do gromadzenia danych i raportowania. Po wdrożeniu rozwiązania przeszkolono ponad 300 pracowników Grupy. Zaproponowane rozwiązanie jest wdrożone w całej organizacji. >>

MDDP Business Consulting - realizacja dla jednego z największych operatorów świadczących usługi logistyczne w Europie

Zarządzanie procesami biznesowymi - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia

MDDP przeprowadziło szkolenie z mapowania, zarządzania, optymalizacji i wdrożenia zmian w procesach biznesowych dla kadry zarządzającej jednej z największych europejskich spółek logistycznych. Szkolenie miało warsztatowy charakter, wykorzystujący praktyczne narzędzia zarządzania procesami i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników.  >>

MDDP Business Consulting - realizacja dla polskiego oddziału dużej, światowej organizacji działającej w branży badań biomedycznych

Zarządzanie projektem budowy nowego kanału dystrybucji

MDDP Business Consulting pełniąc rolę Project Managera poprowadziło proces budowania nowej organizacji koordynując pracę wszystkich zespołów projektowych klienta, w tym wspierając go w negocjacjach z dostawcą usług logistycznych, monitorując efektywność finansową projektu przy wykorzystaniu zbudowanego przez nas modelu tzw. business case. >>